Ali Naci KARACAN 1896-1955

Ali Naci KARACAN

Türk gazeteci ve yazardır.
İlkokulu Fransız Ererler Okulunda okudu. Ardından Galatasaray Lisesine başladı. Lise yıllarında yazdığı ilk yazıları Servet-i Fünûn ve Rübâb dergilerinde yayımlandı. Mezuniyetinden sonra Tasvir-i Efkâr gazetesinde üç yıl çalıştı.
Daha sonra İkdam'a geçti. Vakit'te yazı işleri müdürü oldu. I. Dünya Savaşı’na çevirmen olarak katıldı.
Mütareke döneminde Akşam gazetesinin kurucuları arasında yer aldı.
Lozan Antlaşması dolayısıyla İsviçre'ye gitti. Lozan Barış Konferansı’nı izleyen Türk gazetecileri arasındaydı ve 20 yıl sonra bu döneme dair anılarını Lozan kitabında genç kuşaklara sundu. İkdam, Tan, Politika, İnkılap ve Bugün gazetelerini çıkardı. Bu gazeteler kapandıktan sonra 1935'te Tan gazetesini kurdu. 1936'da Tan'dan ayrılıp Anadolu Ajansı Temsilcisi oldu. 1936-1948 döneminde Anadolu Ajansı Bulgaristan Temsilciliği ile İsviçre Basın Ataşeliği görevlerini üstlendi. 1950'de Milliyet gazetesini kurdu.
7 Temmuz 1955'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ali Naci Karacan anısına kurulan Karacan Armağanı, 1962 yılından bu yana her yıl farklı bir dalda verilmektedir.