Akil Muhtar ÖZDEN 1878-1949

Akil Muhtar ÖZDEN

lstanbul Askeri Tıbbiye, Paris ve Cenevre Tıp Fakülteleri mezunudur. Cenevre de Profesör Bard'ın Dahiliye Kliniği İnterne Asistanlığı, Profesör Mayor'un Poliklinik Asistanlığı, Profesör Cristiani'nin Hijyen Laboratuarı Asistanlığı, Pratik Tıp Müfredatı Privat Doçentliği, Tıp Fakültesi Hıfzıssıhha Muallimliği, Askeri Tıbbiye Farmakodinami Fenni Tedavi ve Tedavi Seririyatı Müderrisliği, İstanbul Üniversitesi Farmakodinami ve Tedavi Kliniği Ordinaryüs Profesörlüğü, Hilal-i Ahmer Cemiyeti Umumi Merkez 2. Reisliği, Milletlerarası Kızıl Haç Konferansı Delegeliği, Yazarlık, TBMM VIII. Dönem (Ara Seçim) İstanbul Milletvekilliği yapmıştır