Ahmet Ihsan TOKGÖZ 1868-1942

Ahmet Ihsan TOKGÖZ

Türk bürokrat, siyasetçi, gazeteci, yazar, çevirmen ve spor yöneticisidir. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin önemli yayıncıları arasındadır.
1868 yılında Erzurum’da doğdu. Mülkiye Mektebinde öğrenim gördü. 1886'da Şafak, 1889’da Ümran dergilerini yayımladı.
Malumat ve Servet gazetelerinde dış haber ve telgraf haberleri çevirmeni olarak çalıştı.
Sanatçının kültür hayatımıza en önemli katkısı yaptığı çevirilerdir. Çevirileriyle Jules Verne’i Türk toplumuna ilk olarak tanıtan kişidir. 1891 yılında Âlem Basımevini kurdu. 1892 yılında Servet-i Fünun dergisini çıkardı. Dergi yayımcılığı açısından,
pozitif bilimlere, hak, hukuk, insan ve düşünce özgürlükleri gibi çağdaş uygarlık kavramlarına yönelik yayınlara öncülük etti.
Tevfik Fikret'ten Oktay Akbal'a kadar pek çok edebiyatçının yetişmesine katkıda bulundu.
Kaleme aldığı anılarıyla genel tarihe, basın yayın ve edebiyat tarihlerine kaynak oldu. Bir dönem futbol ve spor yazarlığı da yapan Ahmet İhsan Tokgöz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin ilk başkanı oldu. Ayrıca Hariciye Nezareti Tercüme Odası Mütercimliği, Tophane Müşirliği Tercümanlığı, Uyanış dergisi sahipliği, Yüksek Ticaret Mektebi Coğrafya Öğretmenliği, Beyoğlu 6. Daire Belediye Müdürlüğü, Pierre Loti Derneği Kuruculuğu ve Başkanlığı, Lozan Barış Konferansı için kurulan Basın Bürosu Yöneticiliği, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türk Hava Kurumu Dernekleri üyelikleri, üç dönem Ordu milletvekilliği yapmıştır.
Matbuat Hatıralarım, Avrupa’da Ne Gördüm, Haver, Ülfet, Haraşo isimli eserleri bulunmaktadır. 1942 yılında vefat etmiştir.