Ahi ÇELEBİ ?-523

Ahi ÇELEBİ

Ahi Çelebi, 1460'ta lstanbul'a gelen bir Türk hekimidir.
Tıp eğitimini Altuncuzade'den ders alarak sürdürmüştür. Fatih Darüşşifası·nın ve sarayın başhekimliğini yapmıştır.
Böbrek ve mesane taşları üzerine bir kitap yazmış ve Arapça bir hekimlik kitabını da Türkçe'ye çevirmiştir.