Agâh EFENDI 1832-1885

Agâh EFENDI

Tercüme Odası’ndan yetişen Genç Osmanlı Cemiyeti üyesi, gazetecilik de yapmış Osmanlı devlet adamı ve aydınıdır.
1832 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye'de eğitim gördü. Tıp öğreniminden sonra çok iyi Fransızca bilmesi nedeniyle Bâb-ı Âli'de kâtip olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İngilizce ve İtalyanca dillerini de öğrendi. Dildeki bu başarıları nedeniyle Tercüme Odası tercümanları arasına alındı. 1852-1854 yılları arasında Paris Elçilik Sekreterliği, 1855 yılında Rumeli Ordusuna başmütercimlik ve Divan-ı Muhasebat üyeliği yaptı.
1860 yılında Şinasi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkardı. 1861 yılında Posta Nazırlığına getirildi.
1862 yılında Fevâid-i Osmaniye Vapurları İdaresi Direktörlüğü görevi de kendisine verildi ve aynı yılın sonunda ilk Türk posta pullarını çıkardı. İstanbul’da güçlü bir posta örgütü kurdu. Bu görevi 1865 yılına kadar sürdürdü.
Agâh Efendi, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin 1865’teki ilk üyelerindendi. Genç Osmanlılar Cemiyeti’ne katıldı ve 1866'da Paris'e kaçtı.
Muhbir ve Hürriyet gazetesinde çalıştı. 1871'de yurda dönüp mutasarrıflık ve Şûra-yı Devlet üyeliği yaptı.
Ancak fikirlerinden dolayı 1877'de Bursa'ya ardından da Ankara'ya sürgün edildi. Rodos ve Midilli Mutasarrıflıklarından sonra 1887'de Atina Elçiliği görevine atandı.
Bu görev sırasında hayatını kaybetti ve II. Mahmut Türbesi Haziresine defnedildi.