A.Süheyl ÜNVER 1898-1986

A.Süheyl ÜNVER

1920 de Darülfünun Tıp Fakültesi ni bitirdikten sonra Paris Tıp Fakültesi nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamlamıştır. 1930'da Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığına başlamıştır. Gureba ve Haseki hastanelerinde çalışmış, Sanayi Mektebi'nde asistanlık yapmıştır. lstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü..'nü kuran Ünver, Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı da yapmıştır. 1933 senesinde Universite Tıp Tarihi Enstitüsü direktörü olmuştur.
1938'de profesör, 1954'de ise ordinaryus profesör unvanını almıştır. 1967'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurmuştur.