Üsküdar Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı tamamlandı

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.44947

Özgürlükçülük, çoğulculuk, eleştirilebilirlik ve katılımcılık ilkeleriyle donanmış olan Üsküdar Üniversitesi, 5 yıllık süreci hedefleyen yeni stratejik planını tamamladı.

Üniversitenin faaliyetlerini toplumun ve ülkenin gerçekleriyle örtüştürme ve bilgiyi faydalı ürünlere dönüştürme amacını taşıyan plan, rekabetçi bir anlayıştan ziyade nitelikli hizmet sunumuyla fark oluşturma hedefini güdüyor.

Üsküdar Üniversitesi, stratejik planında kalitenin iyileştirilmesi, uluslararasılaşma ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verme gibi unsurlara da odaklanıyor.
 

Üretilen bilginin faydalı ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürülmesi hedefleniyor

Misyon ve vizyonunu; özgürlükçülük, çoğulculuk, eleştirilebilirlik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda, yükseköğrenim kalite güvence sistemini dikkate alarak belirlemiş bir yükseköğretim kurumu olan Üsküdar Üniversitesi,  bu anlayışı doğrultusunda üniversitenin kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda doğru ve gerçekçi bir planlamayla kullanılması, faaliyet alanlarının toplum ve ülke gerçekleriyle örtüşecek biçimde planlanması, üretilen bilginin faydalı ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürülmesini hedefliyor. 

Söz konusu hedeflerin en kısa sürede ve maksimum verimlilikle gerçekleştirilebilmesi için küresel ölçekte girişimci, rekabetçi, ama aynı zamanda da paydaşlarla etkileşim içerisinde bulunan, özerk üniversite modelinin benimsendiği planda, beş yıllık yeni dönemde de üniversitenin misyon ve vizyonu ile kuruluşuna temel oluşturan çoğulculuk, katılımcılık, özgürlükçülük ve eleştirilebilirlik ilkeleri esas alınıyor.

Kaynaklar, öncelikler dikkate alınarak etkin kullanılacak…

Üniversitenin faaliyet alanları bu temel ilkeler, misyon ve vizyon doğrultusunda belirlenerek kaynakların, öncelikler dikkate alınarak etkin kullanımı ve sürece ilişkin hesap verebilirlik sorumluluğunun geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Plana göre Üsküdar Üniversitesi, benzer faaliyet alanındaki diğer kurumlardan (üniversite) farklılaşma çabası içerisinde olacak ve çabanın, rekabetçi veya üstünlük sağlayıcı bir anlayış yerine; daha nitelikli hizmet sunumuyla tercih edilme mücadelesi biçiminde gerçekleşmesi de hedefleniyor.

Eğitim öğretim toplumun etik ve ahlaki değerleriyle ilişkili olarak yönlendirilecek

Üniversitenin stratejik plan çalışmasında, kalitenin sürekli iyileştirilmesi, bilimsel üretimin toplumsal ihtiyaçlara yanıt verebilir olması, eğitim öğretimin toplumun etik ve ahlaki değerleriyle ilişkili olarak yönlendirilmesi, uluslararasılaşma sürecinin hızlandırılması, üniversitenin gidişatının dünyanın gidişatıyla uyumlu olarak işlemesi gibi noktalar da göz önünde bulunduruluyor.

Üsküdar Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık süreci gerçekleştirilen arama toplantıları kapsamında Rektörün başkanlığında oluşturulan Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, Genel Sekreterlik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldü. 
Üniversite bünyesindeki diğer tüm akademik ve idari birim yöneticilerinin sürece destek verdiği Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, Stratejik Plan metni oluşturdu.  

2024-2028 Stratejik Plan Genelgesi için:


 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)