Hayata Yön Veren Aforizmalar

Yerinde söylenmiş bir özlü söz, çoğu zaman saatlerce süren derslerden, sunumlardan daha eğitici ve daha akılda kalıcı olabilir. Üstelik bugünden yarına köprüler kurar.

Üsküdar Üniversitesi olarak insani değerlerimizin ve kültürümüzün nesillerden nesillere aktarılmasına hizmet etmek amacıyla Kurucu Rektörümüz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın değerli akademisyenlerimizin ve bilim insanlarının düşünce ve görüşlerini aktardığı aforizmaları hem bugünün hem de yarının ortak değerlerinde buluşmak adına kamuoyu ile paylaşıyoruz.