Üsküdar Üniversitesi “Turquality” destek programına alındı

Üsküdar Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı destekli uluslararası markalaşma programı TURQUALITY başvurusu kapsamındaki denetim sürecini başarıyla tamamladı. İki gün boyunca devam eden denetim sonrası hazırlanan rapor doğrultusunda TURQUALITY desteğiyle ilgili karar üniversite yönetimine bildirildi.

Kuruluşundan bugüne, Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan Üsküdar Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Türk kalitesini birçok ülkeye duyuran dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı TURQUALITY destek programına alınan eğitim kurumlarından biri oldu.

Uluslararası markalaşma hedefine katkı sağlamak amacıyla TURQUALITY programına başvuruda bulunan Üsküdar Üniversitesi, klasik hizmet ihracatı desteklerinden farklı olarak salt ihracatı arttırmak yerine uluslararası markalaşmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi, eğitim alanında Türk markasının dünyanın farklı ülkelerinde konumlanmasını sağlayan Türk kalitesini birçok ülkeye duyuran dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı ‘Turquality’ kapsamına alındı. 6 Fakülte ve 1 Yüksekokul, 5 Enstitü, 39 Araştırma Merkezi ve 78 Labaratuvar ile 432 dünya üniversitesi ile eğitim işbirliği içinde olduklarını ve 95 ülkeden 3500 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

TURQUALITY nedir?

Markalaşma potansiyeli olan ürün ve hizmet gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçlerini kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayan Ticaret Bakanlığı’na bağlı devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY ile söz konusu markaların uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri ve olumlu Türk malı imajının oluşturularak yerleştirilmesi hedefleniyor.

TURQUALITY Programının hedefleri içerisinde destek kapsamındaki marka bilinci ve farkındalığı yaratacak firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alarak projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması, katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırılması, katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük işbirlikleri için ortam hazırlanması ve destek kapsamındaki firmaların yurtdışındaki imajının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması yer alıyor.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)