2022-2023 GÜZ YARIYILI BİLGİLENDİRME

 • Anasayfa
 • 2022-2023 GÜZ YARIYILI BİLGİLENDİRME

Sevgili Öğrencilerimiz;

Enstitümüz lisansüstü süreçleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz: 

 • 03-16 Ekim 2022 tarihleri arasında ders kayıtları/danışman onayları yapılacaktır.
 • 10 Ekim 2022 tarihinde lisansüstü dersler başlayacaktır.
 • Ders kaydı olmayan, sınıf listesinde adı bulunmayan öğrencilerin sınavlara girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için ders kayıtlarının zamanında yapılması ve kontrolü önemlidir.
 • Ders kayıt, ekle-sil haftası, sınavlar gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim ( https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim ) takip edilmelidir.
 • Duyuruları web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.
 • Tezli programlarda 2 yarıyıl, tezsiz programlarda ise 1 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Kayıt dondurma başvurularının akademik takvimde açıklanan vize sınavlarının başlangıç tarihine kadar (21 Kasım 2022) yapılması gerekmektedir. Vizelerden sonra yapılan başvuralar reddedilir. Kayıt dondurma işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yürütülmektedir: https://uskudar.edu.tr/tr/kayit-dondurma
 • Derslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.
 • Lisansüstü eğitimle ilgili akış diyagramına, tez/proje sürecinde takip edilmesi gereken adımlara ve ilgili güncel formlara https://uskudar.edu.tr/sobe/formlar linkinden ulaşabilirsiniz.
 • İkinci yarıyıl sonunda tez/proje danışman tercih formlarının Enstitüye elden ya da mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
 • Onayları mail üzerinden iletilmek kaydıyla belgelerin elden teslim zorunluluğu yoktur.
 • Güz yarıyılı için proje/tez teslim tarihi; 31 Ocak 2023’tür.
 • Belirtilen tarihten sonra getirilen tezler Güz dönemine sayılacak, azami süresini dolduran tezli/tezsiz öğrencilerin ise kayıtları silinecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre

Tezli yüksek lisans programı

Süre 

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

Tezsiz yüksek lisans programı 

Süre 

MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje çalışmasından) almaları gerekmektedir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında sağlık ve başarı dileklerimizle.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!