Doç.Dr. Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU VURAL

İF / Yeni Medya ve İletişim Bölümü - Bölüm Başkanı

yildizderya.birinciogluvuraluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2942

ORCID ID: 0000-0003-0119-9341

Araştırma Alanları

Sinema Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Dijital Sinema, Film Eleştirisi, Dijital İletişim

Kısa Özgeçmiş

Yıldız Derya Birincioğlu, 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü’nde lisansını tamamladı.  2008 yılında ODTÜ, Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde yüksek lisansını bitirdi. 2010 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı’nda, ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde ‘Türk Sinemasında Kadınsılığın Ulusallaşması (1946-1960 dönemi)’ başlıklı teziyle 2015 yılında tamamladı. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • “Kent Dönüşümlerinin 1980 Sonrasında Türk Sinemasında Temsili: Beyoğlu Örneği”, 2021.
 • Etik Bir Sorun Olarak Çevrimiçi Haber Sitelerinde İçeriği Yansıtmayan Başlık Kullanımı: Milli Güvenlik Haberleri, 2019.
 • “Sosyal Medya ve Şöhret Kültürü: Youtube Örneği”, 2019.
 • Spor Basınında Toplumsal Cinsiyetin Kuruluşu: Türk Futbol Basınında Kadın, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 14

Hollywood Sinemasındaki Software Anlatılarda Yer Alan Posthümanist Bakış Açısını Oluş Felsefesi Dahilinde Okumak

Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi (Mediaj) (2021)

Sinema 4.0: Her (Aşk) Filmi Bağlamında Gerçeklik Temsili Sorunu

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi (2020)

Aronofsky Sinemasında Tüketimin Ezoterik Kodları ve Alegorik Anlatımı

Medeniyet Sanat: İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi (2019)

Görsel Hazzın Dişil Örüntüleri: Mavi Kod (Code Blue)

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (2017)

Savaş filmlerinde eril hegemonik yapının dişil anlamları

International Journal of Social Sciences and Education Research (2017)

ULUS FANTAZİSİNİN İMGESEL DURAĞI: THE WATER DIVINER

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi (2017)

HAFIZA MEKÂNIN ÖLÜ ZAMAN SIZINTISI: MUSTANG

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi (2016)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • GETTING OUT OF THE COMFORT ZONE IN TURKISH CINEMA: UNSEEN IMAGES OF IMMIGRANT WOMEN, 2022.
 • Transnational Images in Inarritu Cinema, 2021.
 • Analyze of News About Violence Against Women in the Contexts Of Jakobson And Coding-Decoding Models, 2021.
 • A Phenomenological Field Research On The Negative Conditions And Sexist Attitudes Experienced By Television Series Actors, 2021.
 • Kız kardeşler Filmi Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Rollerine Dair Bir Alımlama Çalışması, 2021.
 • Wetware Siborg Filmlerinde Posthümanist Kodlama: Ötekileştirme, 2021.
 • Bir Genom Projesi Olarak Sinemada Üretilen Eril Militarist Milliyetçilik Söylemleri, 2019.
 • Ulusal Aynayı Oluşturan Kadınsılık Sırları: Türk Sinemasında Ulusun Kadınsılaşması, 2018.
 • Biz’i Üreten Melodramatik İmgelem: Çağan Irmak Sineması, 2016.
 • Yapıtsal/Bağlamsal Film Eleştirisi: Tür ve Auteur Eleştirilerini Birlikte Düşünmek, 2016.
 • Melodramdan Öte Bir Hafıza Konjonktürü: Aşk Tesadüfleri Sever (2010), 2016.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Türk Sinemasında Auteurler: 2000 Sonrası Tür Sinemasında Türler ve Yönetmenler, ISSN:, 2016.
 • Kültürötesi İmgeler: Ulusötesi Avrupa Sinemasında Göç, Sürgün, Kimlik ve Aksan Tartışmaları, ISSN:, 2020.
 • Transcultural Images in Hollywood Cinema Debates on Migration, Identity, and Finance, ISSN:, 2021.
 • Media and Gender: Different Examples of Women Studies from Turkey, ISSN:, 2021.
 • Cinema and Gender: Different Examples of Turkish Cinema, ISSN:, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • International Sub-Saharan Migrations to and through Turkey and information and communication technologies, 2022.
 • 8th International Conference on Gender Studies: Gender & Art and Other Gender Studies, 2022.
 • 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENDER STUDIES: GENDER & ART AND OTHER GENDER STUDIES, 2022.
 • Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler TFAYY XXI, Sinema, Marjinal , Minör ve Yerel, 2021.
 • 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 • 27. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (YÖNORG), 2019.
 • International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies 1st, 2018.
 • International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies 1st (CICMS), 2018.
 • Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVII (TFAYY), 2017.
 • International Conference on Social Sciences and Education Research 2nd (ICSSER), 2016.
 • International Balkan Annual Conferance 5th (IBAC), Bulgaria, 2015.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Medya ve İletişim, (2022 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İletişim Fakültesi Proje Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Mezuniyet Projesi II (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medya Okuryazarlığı (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Radyo ve Televizyon Haberciliği (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Dijital Çağda Sinema, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medya Okuryazarlığı, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • İleri Senaryo Yazımı, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Radyo ve Televizyon Haberciliği, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Medya Anlatı Türleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Medya Haberciliği, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Dijital Kültür, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index