Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Süreyya YILMAZ

SBF / Sağlık Yönetimi

sureyya.yilmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5065

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV


1963 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğan Dr.Öğr. Üyesi Süreyya Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Almanya’daki Hochschule Bochum’da İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Refah Modelleri Açısından Türkiye'de Sağlık Sistemi ve Finansmanı, 2019.
  • Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Başvuran Hastaların Demografik özelliklerinin İncelenmesi ve Hastalık Tanılarına Göre Yıllık Analizi, 2019.
  • Hastanelerde Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi, 2018.
  • Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini, 2018.
  • Dönüşümcü liderlik tarzı ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Özel sağlık sektöründe bir uygulama, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 5
Sağlık Turistlerinin Hastaneleri Tercih Etme Kriterleri: Yönetici Görüşleri

(2019)

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi
Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizme Etkileri: Kamu Ve Özel Hastanelerin Karşılaştırılması

(2019)

International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal
İstihdam Politikalarında Ehliyet ve Liyakat Unsurlarının Kapsam Derlemesi

(2019)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Sağlık Hizmeti Veren Örgütlerde Sinizm

(2019)

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
Duygusal Yetenek ile Pazarlama Yeteneği Arasındaki İlişkiler ve İşletme Performansına Etkileri

(2016)

İşletme Araştırmalar Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Örgütlerde Duygusal Yetnekler 2016

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 3
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 02 / 2019
İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 02 / 2019
1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 11 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Yönetim ve Organizasyon Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler Lisans
2017-2018 Bahar Örgütsel Davranış Doktora
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler Lisansustu
2018-2019 Güz Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında Pazarlama Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
2018-2019 Güz Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Doktora
2018-2019 Güz İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Lisansustu
2018-2019 Güz Genel İşletme Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index