Dr.Öğr. Üyesi Süreyya YILMAZ

SBF / Sağlık Yönetimi

sureyya.yilmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5065

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6024-4344

Kısa Özgeçmiş


1963 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğan Dr.Öğr. Üyesi Süreyya Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Almanya’daki Hochschule Bochum’da İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • İl Sağlık Müdürlüğünde Çalışanların Mobbing Algısı, 2019.
 • Termal Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, 2019.
 • Refah Modelleri Açısından Türkiye'de Sağlık Sistemi ve Finansmanı, 2019.
 • Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Başvuran Hastaların Demografik özelliklerinin İncelenmesi ve Hastalık Tanılarına Göre Yıllık Analizi, 2019.
 • Sağlık Çalışanlarının Problem Çözme Becerisi ve Performansı Arasındaki İlişki, 2018.
 • Hastane İşletmelerinde Maliyet Analizi: İstanbul İli Özel Hastane Örneği, 2018.
 • Hastanelerde Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi, 2018.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Çalışanların İş Doyumu, 2018.
 • Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini, 2018.
 • Sağlık Hizmet Kuruluşlarının Akreditasyon Sürecinde İnsan Kaynaklarının Önemi, 2018.
 • Dönüşümcü liderlik tarzı ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Özel sağlık sektöründe bir uygulama, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 15

İngiltere Özelinde Türkiyenin Sağlık Turizmi Fırsatları

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) (2020)

Örgütsel Çatışma Yönetimi ve Stratejileri

Journal of Social nad Humanities Sciences Research (2019)

Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (2019)

Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) (2019)

Sağlık Turistlerinin Hastaneleri Tercih Etme Kriterleri: Yönetici Görüşleri

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi (2019)

Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizme Etkileri: Kamu Ve Özel Hastanelerin Karşılaştırılması

International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal (2019)

İstihdam Politikalarında Ehliyet ve Liyakat Unsurlarının Kapsam Derlemesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2019)

Sağlık Hizmeti Veren Örgütlerde Sinizm

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular, 2020.
 • Yaşlı Bakım Sektöründe Hemşirelerin Motivasyon Düzeyine Etki Eden Faktörler, 2019.
 • Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, 2019.
 • İşletme Araştırmaları, 2019.
 • Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 3, 2019.
 • Ekonomik ve Yönetimsel Açıdan Sağlık Hizmetleri, 2019.
 • Örgütlerde Duygusal Yetnekler, 2016.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular, ISSN:, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 5. International Health Sciences and Management Conference, 2020.
 • 13. Ulusal 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2019.
 • 4. International Health Sciences and Management Conference, 2019.
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 2019.
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilim ve Felsefe Tarihi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel İşletme, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Örgütsel Davranış, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yönetim ve Organizasyon, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ebelikte Yönetim, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index