Prof.Dr. Sinan CANAN

Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı - SOBE / Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı

sinan.cananuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2320

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9864-1767

Citation : 721 | h-index : 15 | i10-index : 18


Kısa Özgeçmiş

Dr. Sinan Canan 1972 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamlayarak 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı’nda ise doktora eğitimini tamamladı. Bu süreçte sinirbilimleri ve deneysel epilepsi konuları üzerinde çalıştı. Dr. Sinan Canan, 2010 yılında Fizyoloji Doçenti ünvanını aldı ve ardından 2016 yılına kadar çeşitli tıp fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2016 yılından beri Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde görev yapmaktadır. Bilimsel araştırmalarını son yıllarda sinir sisteminde kaotik ve fraktal özellikler konularında yoğunlaştıran Dr. Sinan Canan aynı zamanda Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar da düzenlemektedir. Dr. Sinan Canan’ın “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler”, “Değişen Be(y)nim”, “Beynin Sırları”, “Unutulacak Şeyler”, “Kendimi Keşfediyorum”, “İnsan Odaklı Liderlik”, “İnsanın Fabrika Ayarları”, “Dijital Gelecekte İnsan Kalmak” başlıklı kitapları da bulunmaktadır. 2016 yılında İstanbul’da bir bilimsel anlatı ve araştırma merkezi olan AçıkBeyin Eğitim ve Danışmanlık şirketini kurmuştur. Dr. Sinan Canan, Ayşe Müge Canan ile evli; Aybike, Metehan ve Melike Canan’ın da babasıdır. Sinan Canan, “Hayatın, tek bir işle uğraşmak için fazla uzun; insanın ise, tek bir işle ömrünü tüketmek için fazla karmaşık olduğuna” inanmakta ve bu yönde çalışmalarına elinden geldiğince devam etmektedir…

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Narsistik Kişilik Özelliğinin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Benlik Saygısı İle Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 25

Effect of Apelin on Absence Epilepsy

Acta Physiologica (2015)

The Disector Counting Technique

Neuroquantology (2011)

L‐arginine potentiates monosynaptic and polysnaptic spinal reflexes

Neuroscience Research Communications (2003)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 11

NeuroPsychophysiological Investigation of ASMR Advertising Experience

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2022)

Problem Çözme Sürecinde Beyin Dalgalarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014)

Yapay Sinir Ağlarına Genel Bakış

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-yapay-sinir-aglarina-genel-bakis-47277.html (2007)

Yeni stereolojik yöntemlerin olası hata kaynakları ve çözüm yolları

Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi (2004)

Biyolojik Ortamlardaki Objelerin Sayımı Yapılırken Kullanılan Eski (taraflı) Metotların Önemli Hata Kaynakları ve Çözüm Önerileri

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Toplam Hacim, Hacim Yoğunluğu ve Hacim Oranlarının Hesaplanmasında Kullanılan Bir Stereolojik Yöntem: Cavalieri Prensibi

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Doku Örneklerindeki Objelerin Sayılarının Hesaplanmasında Tarafsız Stereolojik Metotlar: Fiziksel Disektör

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Deneysel Çalışmalarda Kesitlerdeki Sayısal Yoğunluğun Kullanılmasından Kaynaklanan Hatalar

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Parçacıkların Toplam Sayısının Hesaplanması İçin Bir Metot: Parçalama

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • İFA: İnsanın Fabrika Ayarları, 2019.
 • Davranışın Sinirsel Temelleri, 2019.
 • Gelecekte(n) Beyin Öyküleri, 2017.
 • Beynin Sırları, 2016.
 • Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler, 2015.
 • Değişen Be(y)nim, 2015.
 • Fraktal Düşünceler, 2008.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Temel Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Evolutionary Psychology, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Evolutionary Psychology, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Biological Basics of Psychology, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Evrimsel Psikoloji, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Evrimsel Psikoloji, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Evrimsel Psikoloji, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Temel Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 12

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index