Dr.Öğr. Üyesi Oğuz OMAY

İTBF / Psikoloji

oguz.omayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Citation : 82 | h-index : 4 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

Oğuz Omay Ankara doğumludur. 1987 yılında lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, tıpta uzmanlık eğitimini Fransa Claude Bernard Üniversitesi’nde Psikiyatri anabilim dalında yapmiştir. 1994 yılında Lyon Fransa’da Universite Lumiere’de Psikoloji alanında lisans eğitimi gören Omay, 2008 yılında yine aynı üniversitede Psikoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1987'den beri aktif olarak Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Erişkin Psikiyatrisi ve Perinatal Psikiyatri alanlarında Fransa'da çalışan Oguz Omay, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesine katılmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • Genç yetişkinlerin cinsel mitlere olan inançlarının cinsel doyuma ve yaşam doyumuna etkisinin incelenmesi, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Duygudurum İlişkisi, 2019.
 • Kişilerarası ilişkiler psikoterapisi eğitimi almanın mental iyi oluş, sosyal zeka ve duygusal zeka üzerine etkileri, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Denial of pregnancy

European Psychiatry (2018)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelik İnkârı, 2021.
 • • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel, 2019.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası Danışmanlık, 2019.
 • Gruplar İçin Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Nedir?, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Kuramsal Temelleri ve Etki Mekanizması, 2019.
 • Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, 2011.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, ISSN:, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial of Interpersonal Psychotherapy, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Colloque 2018 Soins, corps & langages, 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry - 2018, 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry, 2018.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index