Doç.Dr. Emel SARI GÖKTEN

Tıp Fakültesi - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı / İTBF / Psikoloji

emel.sarigoktenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0003-3734-7895

Kısa Özgeçmiş

Emel SARI GÖKTEN İzmit’te doğdu. İzmit Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisas yaptı ve 2009 yılında uzman doktor oldu.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Tek Çocukluk Aileler ile Çoğul Çocuklu Ailelerin Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyi Bakımından İncelenmesi, 2019.
 • Deneyimsel Oyun Terapisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan 6-11 Yaş Arasındaki Çocukların Duygu ve Davranışlarına Etkisi, 2018.
 • Narsistik kişilik, Empatik Eğilimler, Eleştirel Düşünme ve Saldırganlık Arasındaki İlişkiler, 2018.
 • Cinsel Mitlerin ve Benlik Saygısının Cinsel Doyuma Etkisinin İncelenmesi, 2018.
 • Erişkin Bağlanma Biçimi ve Çocukluk Çağı Travması ile Psikolojik dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2018.
 • Çocukluk çağı travmaları, algılanan sosyal destek ve algılanan anne baba tutumunun psikolojik sağlık ile arasındaki ilişki., 2018.
 • Kişilerarası ilişki tarzları ve sosyal desteğin psikolojik ve fiziksel iyi oluştaki rollerinin incelenmesi., 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Projeler > Projeler

 • Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 8. Ankara Aile Hekimliği Kongresi, 2020.
 • 16th Annual World Congress of Society for Brain Mapping and Therapeutics, 2019.
 • 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2018.
 • 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018.
 • 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 2018.
 • 3. Psikiyatri Zirvesi 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2018.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index