Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Carl W. ERNST

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

carl.wernstuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

 Chapel Hill North Carolina Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

Carl W. Ernst, 1950 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelmiştir. İlk kez 1973’te Stanford Üniversitesi’nde dinlerin karşılaştırılması üzerine yaptığı çalışma ile tanınmıştır. Doktorasını 1981’de Harvard Üniversitesi’nden alan Ernst, 1981-1992 yılları arasında Pomona College’da öğretim üyeliği yapmıştır. Şu an Chapel Hill North Carolina Üniversitesi Din Araştırmaları Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışmalarında Batı ve Güney Asya’ya odaklanan Ernst’in Arapça, Farsça ve Urduca araştırmaları temel alan basılı yayınları başlıca şu üç alanda toplanmaktadır: İslami etütlerde genel ve kritik meseleler, modernite öncesi ve günümüz tasavvufu, Hint-Müslüman kültürü. Ernst 2005 yılında Hz. Muhammed’in Yolunda İslâmiyeti Günümüz Dünyasında Yeniden Düşünmek adlı kitabı ile “DOST İslâm’a Hizmet Ödülü”ne lâyık görülmüş ve eser Türkçeye çevrilmiştir. 2009 yılında Chapel Hill North Carolina Üniversitesi, Din Araştırmaları Bölümü adına TÜRKKAD ile ortaklaşa olarak Ken’an Rifai İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün kuruluşunu gerçekleştirmiştir.