Bahar Eğitim Öğretim Dönemi Hakkında Senato Kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 17.02.2023 tarihli yazısı gereğince Üniversitemiz Senatosu tarafından aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.


1. Üniversitemizde “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi”nin 06.03.2023 tarihinde başlatılmasına,

2. Derslerin çevrimiçi / eş zamanlı (senkron) veya çevrimdışı / eş zamanlı olmayan (asenkron) uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılmasına,

3. Yerleşkelerimizdeki kütüphaneler-e-kütüphaneler ile sosyal alanların tüm öğrencilerimiz için açık tutulmasına ve internet alt yapısından yararlanmalarının sağlanmasına,

4.  "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca;

a) Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinin,

b) Sağlık Bilimleri Fakültemizin, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Ortez ve Protez ve Perfüzyon bölümlerindeki ‘işletmede mesleki eğitim’ döneminde olan öğrencilerin,

c) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun (SHMYO) Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Eczane Hizmetleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Evde Hasta Bakımı, Fizyoterapi, Gıda Teknolojisi, İlk ve Acil Yardım, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı programlarımızdaki ‘işletmede mesleki eğitim’ döneminde olan öğrencilerin,  

uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde alabilmelerine,

d) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin stajlarının yüz yüze yürütülmesine,

e) Yukarıda yer alanların dışındaki uygulamalı dersleri olan bölüm ve programların teorik derslerinin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına, uygulama kısmının ise 2023 Nisan ayı itibariyle uygulanmasına,

5. Üniversitemize yapılacak “Özel Öğrencilik” taleplerinin, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi başlangıç tarihi olan 06 Mart 2023 tarihi dikkate alınarak 3 hafta içinde yapılmasına,

6. Üniversitemizdeki bölüm ve programlarda kayıtlı olan ve depremden etkilenenler içinden talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

7. Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerimizden 06 Şubat 2023 ve sonrasında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemine ait final, bütünleme, mazeret, hazırlık, TÖMER, tek ders gibi sınavlara katılamayanlar için söz konusu sınavların 27 Şubat – 05 Mart 2023 tarihleri arasında yüz yüze olarak yapılmasına,

8. Lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavına katılamayanların enstitü müdürlükleri tarafından belirlenecek tarihlerde söz konusu sınavlarının gerçekleştirilmesine,

9. Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında Üniversitemiz Senatosu tarafından gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararıyla hibrit öğretim usulü de değerlendirilecektir.


Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 20 Şubat 2023, Pazartesi günü yapılan toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. Tüm mensuplarımıza saygıyla duyurulur.


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü