Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı başladıÜsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Tasavvufi Eser Okumaları eğitim programının beşincisi Şubat 2020’de başladı. Toplam sekiz hafta sürecek, İbn Arabî’nin “Fusûsu’l-Hikem” adlı eserinin işlendiği dersler Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dilek Güldütuna ve Öğr. Gör. Arzu Eylül Yalçınkaya tarafından verilecek. Program aynı zamanda uzaktan eğitim seçeneği ve derslere canlı yayınla bağlanma imkânı sunuyor.“Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fususu’l-Hikem, İbn Arabî’nin mirasını en iyi yansıtan iki eser olarak yüksek tesir göstermiştir”

Dr. Güldütuna eğitim programına konu olan eser hakkında “Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fususu’l-Hikem, İbn Arabî’nin mirasını en iyi yansıtan iki eser olarak yüksek tesir göstermiştir. Çok çeşitli konuları teferruatlı olarak ele alan Fütûhât-ı Mekkiyye’ye karşılık 1229’da Şam’da yazdığı Fususu’l-Hikem, derinliği ve yoğunluğu ile eserlerinin hulâsâsı kabul edilmektedir. Bu sebeple esere, ilki İbn Arabî’nin kendisine ait olmak üzere 120 civarında şerh yazılmış, ilk zamanlarda küçük çevrelerde okunan eser giderek daha geniş çevrelerde tanınarak bugüne kadar ilgi odağı olmayı sürdürmüştür.” şeklinde özet bilgiler aktarıyor. Sözlerini “Eserin ismi, içeriğini de yansıtmaktadır. 27 fasstan oluşan eserde her bir bölüm Kuran’ı Kerîm’de ismi geçen bir peygambere ayrılmış olup, onda zuhur eden bir ilahî hikmet anlatılır. Kudsî hadiste “Gizli Hazine” olarak ifade edildiği gibi, Hakk zâtında bilinemez ve idrak edilemez olmakla birlikte âlem Hakk’ın zuhur ve tecelli yeri, Hakk’ın halifesi olan kamil insan da bu zuhurun kemali, yaratılışın gayesidir. Her bir peygamberin kelimesinde, yani hakikatinde tecelli eden hikmeti idrak etmekle, Hakk’ı tanımada insana yeni bir kapı açılır. Hz. Muhammed ise hâtemü’l enbiyâ yani Peygamberlerin Mührü'dür, çünkü o peygamberlerin sonuncusudur, bütün peygamberleri tasdik eden, tamamlayan ve bir araya toplayıp birleştiren olmasıyla kelimelerin bütününü (cevâmi’u’l-kelim) teşkil etmektedir ve Hakîkat-i Muhammediyye’nin kâmil zuhuru olması hasebiyle yaratılışın başını ve sonunu birleştirendir. Bu sebeple diğer peygamberleri ve hikmetlerini anlamak, Hakîkat-i Muhammediyye’yi Hz. Muhammed’i anlamaya ve tanımaya vesile olmuştur.” demektedir.

Merkez Yerleşke Ayhan Songar Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim programının bu dönemki ilk dersi Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut verdi.“Bu âlem tamamlanma ve bozulma âlemidir”

Sözlerinin başında dünyadaki her şeyin bir sebebi olduğunu ifade eden Sargut, tasavvuf ilminin ağır bir ilim olduğunun altını çizerek; “Allah dokuz tane feleği insan vücudu içinde zaten yaratıyor. Dışarıda bir âlem var ve bu âlemlerin hepsi insanın içinde bulunuyor. Dünyaya ilk gerçek insan olarak gelen peygamberdi fakat dünya çok bozuluyor. Demek ki bu âlem bir tamamlanma ve bozulma âlemi, önce her şey tamamlanıyor, sonrasında bozuluyor. Bu bozulmaların en büyük sebebi de bölücülük. Bir yerde bölücülük varsa orada bozulma var, birlik varsa birliktelik, tamamlanma vardır” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir isim ve sıfat zatı anlatamaz”

Allah’ın zatını hiçbir zaman bilemeyeceğimizi fakat idrak etmek için ipuçları bulunduğunu dile getiren Sargut; “Her yaratılmış ismiyle tecelli ediyor. Allah köpeği sadık yapıyor, Allah sadıktır diyoruz, bir kulunu vefalı yapıyor, Allah vefalıdır diyoruz. Rüzgâr diye bir şey var, rüzgârın zatını, hakikatini bilmek mümkün rüzgâr gelince ağaç yaprakları sallanır, denizin üzerinde dalgalar oluşur. Fakat hiçbir isim ve sıfat aslında zatı anlatamaz.” dedi.Sevgisizlikle Allah’ı bulmaya çalışandan korkuyorum”

Sözlerinin devamında yaratılanlar olarak aşkı ve merhameti çok yanlış yaşadığımıza değinen Sargut; “Bizde aşk ismi var fakat önümüze gelene âşık oluyoruz. O aşk isminin zuhuru değildir. Allah, herkesi ve her şeyi eşit severek aşk ismini zuhura getirdi. Allah’ın yarattıkları arasında sevgi yönünden ayırım olmaz. Biz baştan aşağıya sevgi ile yaratıldık. Fakat ben, sevgisizlikle Allah’ı bulmaya çalışandan çok korkuyorum bu mümkün değildir.”

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitim programının ilk dersi öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)