Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırması İspanyolların dikkatini çektiÜsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencilerinden İrem Ada “İspanyolca Kaynakların Işığında Endülüs Emevî döneminde tasavvuf” konulu tez çalışması için Madrid’de bulunan AECID İslâm Kütüphanesi’nde yapmakta olduğu çalışmalarıyla İspanyol araştırmacıların dikkatlerini çekti.Araştırmaları İspanya’da haber oldu

Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar’ın yönetiminde gerçekleştirilen tez çalışması kapsamında geniş kapsamlı İspanyolca literatürü araştıran İrem Ada, kütüphanenin resmi web ortamında Endülüs Emevî döneminde tasavvuf: İslâm Kütüphanesi'nde Bibliyografya - La reina de los mares” başlığıyla haber konusu oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Güner Zülfikar araştırma ile ilgili olarak, Endülüs’te yaşamış sûfîler ve eserleri hakkında İspanyolca kaynakların incelenmesiyle bu konuda Türkçe literatürdeki boşluğun doldurulmasını hedeflendiğini belirtti.

Önemli tasavvuf akademisyenleri ile temas etme imkânı buldu

 İrem Ada, Madrid’teki çalışma ziyareti sırasında, Prof. Pablo Beneto gibi önemli tasavvuf akademisyenleriyle de temas etme imkânı buldu. Ada, “İbn Arabî’nin yetiştiği zaman dilimi ve coğrafyada yetişen sûfilerin tasavvuf düşüncesini tanıyarak Endülüs’te yaklaşık dokuz asır kadar hâkim olmuş Müslümanların 10. yüzyıldaki sosyal, kültürel ve tasavvufî dünyalarını anlamak niyeti ile dönemin sûfisi İbn Meserre’nin tasavvufî görüşü üzerine kaynaklar üzerinde çalıştım” dedi.

Kütüphane Müdürü Luisa Mora’nın şahsında AECID İslâm Kütüphanesi yetkililerine kendisine yardımları için müteşekkir olduğunu söyleyen Ada, çalışmanın İspanyol araştırmacılar ve akademisyenler tarafından şimdiden görmüş olduğu ilgiden ötürü memnuniyetini ifade etti. Ayrıca, kendisini bu konuya yönlendirerek bağlantıları tesis eden Tez Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar’a ve bu araştırmaların gündeme gelmesini sağlayan Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsüne teşekkürlerini dile getirdi.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)