Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Harvard’ta

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim elemanlarından Arzu Eylül Yalçınkaya, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından davet edilerek “Son Dönem Osmanlı Mutasavvıflarından Şeyh Kenan Rifai ve Maarif Uygulamaları” başlıklı bir konuşma yaptı.
 
Şeyh Kenan Rifai ve Maarif Uygulamaları anlatıldı

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim elemanlarından Arzu Eylül Yalçınkaya, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından davet edilerek (The Center for Middle Eastern Studies, CMES), 9 Ekim 2019 tarihinde “Son Dönem Osmanlı Mutasavvıflarından Şeyh Kenan Rifai ve Maarif Uygulamaları” başlıklı bir konuşma yaptı. Söz konusu çalışma, Arzu Eylül Yalçınkaya’nın, ortak danışmanlığı CMES Direktörü ve Harvard Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Profesörü Cemal Kafadar tarafından yürütülmekte olan tasavvuf ve tarih alanlarına dayalı doktora tezi kapsamında hazırlandı.

Yalçınkaya: “Ken’an Rifâî modern eğitim ve öğretim metotlarını tatbik etmiştir”

Arzu Eylül Yalçınkaya konuşmasında “Ken’an Rifâî,  usûlü-u cedide denilen, modern eğitim ve öğretim metotlarını tatbik etmiştir. Aynı şekilde, Tasavvufi düşünceyi de Osmanlı son dönem eğitim sistemine kendi yöntemiyle entegre etmiştir. Fakat Ken’an Rifâî bunu yaparken, modern hayatın gayeleri için, dini ve tasavvufi geleneği fedâ etmemiştir. Bilakis, modern hayatın getirdiği her türlü yeniliği, geleneğin değişmeyen gayesine ulaşmak için bir araca dönüştürmüştür. O gaye ise insanın kendi hakikatini bilmesi ve Allah’ı tanımasıdır.” İfadelerini kullandı.Tasavvuf musiki dinletisi gerçekleşti

Konuşmanın sonunda Cambridge Musiki Cemiyetinden devlet sanatçısı Feridun Özgören yönetiminde Ken’an Rifâî’nin bestelenmiş şiirlerinden oluşan bir Tasavvuf musikisi dinletisi de sunan Yalçınkaya’ya katılanların ilgisi yoğun oldu.

Ken’ân Rifâî kimdir?

 Ken’an Rifâî, son dönem Osmanlı’sının önemli sûfi ve maârifçilerinden biridir. Tanzimat dönemi içerisinde dünyâya gelen Rifâî, Osmanlı Devleti’nin modern eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maârif Nezâreti çatısı altında bir eğitimci olarak çalışmıştır. Memûriyet hayatı sırasında tekke kurumundan geçerek Rifâî şeyhi unvanını da alan Ken’ân Rifâî, Meclis-i Meşâyıh’a bağlı bir şeyh olarak 1925’e kadar İstanbul’da irşad faaliyetlerinde bulunmuştu.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)