Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Grubu çalışmalara başlıyorÜsküdar Üniversitesi Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü (PARGE) birimi bünyesinde Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama(SBÖAGU) adı altında yeni bir çalışma grubu kuruldu. 2019-2020 Akademik yılında faaliyete başlamayı planlayan grup üyeleri, ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde gerçekleştirilen ilk toplantıyla SBÖAGU çalışmalarına da başlamış oldu.

Grup, sosyal bilimlerdeki çeşitli konularda ölçek geliştirerek veya yurtdışındaki ölçekleri Türkçeye uyarlayarak bilime katkı sağlamayı amaçlıyor.

Vizyon ve Misyon konuşuldu

Faaliyete başlayacak olan grubun vizyon ve misyonunun da konuşulduğu toplantıda grubun vizyon ve misyonunun “Gelişen ve değişen dünyada yaşanan pek çok dönüşüm doğrultusunda ölçme araçları geliştirerek veya uyarlayarak insanın içinde bulunduğu durumu anlamak ve bilimsel yazına katkı sağlamak, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bilimsel etik değerlere uygun ölçme araçları geliştirmek veya uyarlamak, bilimsel yazında yer almayan ölçme araçlarını geliştirerek katkı sağlamak, yurt dışında geliştirilmiş ölçekleri Türkçe ’ye uyarlayarak ülkemizde uygulanabilirliğini sağlamak ve geliştirilen veya uyarlanan ölçek ile yapılan araştırmaları yayınlayarak bilimsel yazına katkı sağlamak” olduğu ifade edildi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tayfun Doğan, Psikoloji (İngilizce) Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Asil Özdoğru, Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cemal Onur Noyan ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Psikolog Ahmet Yılmaz’ın ekip üyeliğini oluşturduğu grubun koordinatörlüğünü ise İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal yapıyor.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)