FİNAL/BÜTÜNLEME SINAVLARI

Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine; 

06.01.2022 tarih, 2022/01 sayılı Senato Kararı uyarınca;

KARAR 2

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde yapılacak olan final ve bütünleme sınavlarına COVID-19 pandemisi nedeniyle test sonuçları pozitif olduğundan dolayı katılamayacak öğrencilerin, bu mazeretlerini ilgili Dekanlık/Müdürlüğe beyan etmek ve belgelemek koşuluyla söz konusu sınavların yüz yüze telafisinin yapılabilmesi hususunda Fakülte/Enstitü/SHMYO’nun ilgili kurullarının yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur. 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!