TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı ( TUSAŞ BAP) Çağrıları Açıldı!

  • Anasayfa
  • TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı ( TUSAŞ BAP) Çağrıları Açıldı!

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ve faaliyet alanları ile ilgili tez çalışmalarının bütçe ve sanayi danışmanlığı ile desteklenmesi için TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP) yürütülmektedir.

2021 yılında başvuruya açılan TUSAŞ BAP proje konuları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru dönemine ait tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Dönem Bilgisi
Tarih
Başvuru Tarihleri
16.08.2021-16.10.2021 (Son Başvuru Tarihi)
Değerlendirme Dönemi
16.10.2021-27.10.2021
Sonuçların Açıklanması (Planlanan)
03.11.2021

Başvuru Süreci:

TUSAŞ BAP kapsamında proje önerilerinin bağlantıdaki Başvuru Formuna uygun olarak, formda belirtilen ek dokümanlar ile birlikte hazırlanması ve tez danışmanı tarafından usi@tai.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci:

TUSAŞ içerisinde tez konusuna uygun bölümlerle koordinasyon sağlanarak, ilgili uzmanlardan oluşturulan Değerlendirme Komitesi (DK) tarafından TUSAŞ BAP proje önerileri değerlendirilmektedir. Olumlu değerlendirilen projeler için, tez danışmanının da katılım sağlayacağı işbirliği toplantısında tez öğrencisi tarafından DK üyelerine sunum yapılması ve projenin kapsamında mutabık kalınması durumunda destek kararı verilmesi planlanmaktadır.

Proje İzleme ve Kapanış Süreci:

Yüksek lisans tezleri için 6 aylık, doktora tezleri için ise 12 aylık gelişme raporları ile proje faaliyetleri izlenmektedir. TUSAŞ BAP projelerinin başarıyla sonuçlandırılması için, projede tanımlanan iş paketlerinin başarıyla tamamlanması ve lisansüstü tezin yayımlanması beklenmektedir. Tez çalışması tamamlandığında DK üyelerine bir kapanış sunumu yapılarak süreç tamamlanacaktır.

Bütçe:

TUSAŞ BAP için vergiler dâhil bütçe üst sınırı ve desteklenmesi uygun görülen destek kalemleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.


Yüksek Lisans
Doktora
Makine-Teçhizat, Sarf Malzeme, Hizmet Alımı
20.000 TL
40.000 TL

Saygılarımızla.

AR-GE ve Yenilik Politikaları Direktörlüğü

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!