Dr.Öğr. Üyesi Yıldıray KESGİN

İF / Gazetecilik

yildiray.kesginuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2966

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6535-9151

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Yıldıray Kesgin, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde Reklamcılık Bölümü’nde 2010 yılında tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Programı’nda alan Kesgin, İstanbul Üniversitesi’nde 2012 – 2018 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde 2018 yılında “Türkiye’de ve ABD’de Ayrımcılık Karşıtlığı Bağlamında Medya Politikaları” adlı teziyle tamamlayıp doktor unvanı aldı. Aynı yıllarda İstanbul Üniversitesi Haber Ajansı’nda ve İletim gazetesinde editör olarak çalışan Kesgin’in çalışma alanları yeni medya, sosyal medya, kadın çalışmaları, LGBTI+ hakları, nefret söylemi, özgürlük, insan hakları, ırkçılık ve ırkçılık karşıtlığıdır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • MODERNİTENİN ÖTEKİLİK HALİ: GÖÇEBE VE GÖÇMEN ÖTEKİNİN SİNEMADA TEMSİLİ BAĞLAMINDA TONY GATLİF FİLMLERİ: GADJO DİLO, EXİLS VE KORKORO ÖRNEĞİ, 2021.
 • LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEDYANIN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2021.
 • KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ HABERLERİN SAĞLIK GAZETECİLİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: HÜRRİYET VE POSTA ÖRNEĞİ, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • KOMPLO TEORİLERİNE NEDEN İNANIRIZ?: KOMPLO ZİHNİYETİ, KOMPLO TEORİLERİNİN YAPISI VE DİJİTAL ORTAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK, 2022.
 • BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ FİRMASININ İŞVEREN MARKASI UYGULAMALARI ARAŞTIRMASI, 2022.
 • Yeni Medyada İslamofobi’nin Yeniden Üretimi: 9Gag Örneği, 2021.
 • TAVŞAN DELİĞİ VE SİYASAL RADİKALLEŞME: YOUTUBE KULLANICI ÖNERİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, 2021.
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 • Comparison of Turkish and American Media with Trump's Discriminatory Rhetoric in the Context of News Framing, 2017.
 • Turkish Proverbs as a Reproduction of Ableist Language in Social Memory, 2017.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Yeni Medyada Yanlış Bilgi: Komplo Teorileri ve Bilimin İnkârı, ISSN:, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMEN AND POLITICS İN A GLOBAL WORLD II, 2020.
 • 'Uluslararası Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Konferansı, 2020.
 • 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019, 2019.
 • 6.Uluslararası İletişim Günleri, 2019.
 • 8th International Conference of Communication, Media, Technology and Design, 2019.
 • International Symposium of New Media From the Past to the Future, 2017.
 • 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 2016.
 • 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 2016.
 • 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 2016.
 • 13th International Symposium Communication  in the Millennium, 2015.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, İLİMER Müdür Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SANAT KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, OYUNBAZ PALYAÇOLAR KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yeni Medya ve Kadın, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya ve Demokrasi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Gazete Hazırlama Teknikleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Araştırmalarında Yöntem, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Araştırmalarında Yöntem, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Alternatif Basın, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Ortamında Gazetecilik Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Eleştirisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Basın Haberciliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index