Doç.Dr. Yıldıray KESGİN

İF / Gazetecilik

yildiray.kesginuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2966

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6535-9151

Citation : 18 | h-index : 2 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Medya Araştırmaları, Sosyal Medya Çalışmaları, İnternet Yayıncılığı

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

5

Kısa Özgeçmiş

Yıldıray Kesgin, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde Reklamcılık Bölümü’nde 2010 yılında tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Programı’nda alan Kesgin, İstanbul Üniversitesi’nde 2012 – 2018 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde 2018 yılında “Türkiye’de ve ABD’de Ayrımcılık Karşıtlığı Bağlamında Medya Politikaları” adlı teziyle tamamlayıp doktor unvanı aldı. Aynı yıllarda İstanbul Üniversitesi Haber Ajansı’nda ve İletim gazetesinde editör olarak çalışan Kesgin’in çalışma alanları yeni medya, sosyal medya, kadın çalışmaları, LGBTI+ hakları, nefret söylemi, özgürlük, insan hakları, ırkçılık ve ırkçılık karşıtlığıdır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. MODERNİTENİN ÖTEKİLİK HALİ: GÖÇEBE VE GÖÇMEN ÖTEKİNİN SİNEMADA TEMSİLİ BAĞLAMINDA TONY GATLİF FİLMLERİ: GADJO DİLO, EXİLS VE KORKORO ÖRNEĞİ, 2021.
 2. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEDYANIN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2021.
 3. KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ HABERLERİN SAĞLIK GAZETECİLİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: HÜRRİYET VE POSTA ÖRNEĞİ, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. LGBTİ+ Bireylerin Hak Kayıpları ve Telefon Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar, 2023.
 2. KOMPLO TEORİLERİNE NEDEN İNANIRIZ?: KOMPLO ZİHNİYETİ, KOMPLO TEORİLERİNİN YAPISI VE DİJİTAL ORTAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK, 2022.
 3. BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ FİRMASININ İŞVEREN MARKASI UYGULAMALARI ARAŞTIRMASI, 2022.
 4. Türkiye'de Kadına Yönelik Ayrımcılık Karşıtı Medya Politikaları: T24 Örneği, 2022.
 5. TAVŞAN DELİĞİ VE SİYASAL RADİKALLEŞME: YOUTUBE KULLANICI ÖNERİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, 2021.
 6. Yeni Medyada İslamofobi’nin Yeniden Üretimi: 9Gag Örneği, 2021.
 7. Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 8. Comparison of Turkish and American Media with Trump's Discriminatory Rhetoric in the Context of News Framing, 2017.
 9. Turkish Proverbs as a Reproduction of Ableist Language in Social Memory, 2017.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Yeni Medyada Yanlış Bilgi: Komplo Teorileri ve Bilimin İnkârı, ISSN:, 2022.
 2. Medya ve İnsan Hakları, ISSN:, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMEN AND POLITICS İN A GLOBAL WORLD II, 2020.
 4. 'Uluslararası Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Konferansı, 2020.
 5. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019, 2019.
 6. 6.Uluslararası İletişim Günleri, 2019.
 7. 8th International Conference of Communication, Media, Technology and Design, 2019.
 8. International Symposium of New Media From the Past to the Future, 2017.
 9. 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 2016.
 10. 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 2016.
 11. 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 2016.
 12. 13th International Symposium Communication  in the Millennium, 2015.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Sosyal Medya Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, İLİMER Müdür Yardımcısı, (2021 - 2024)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - 2022)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2023)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 13. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SANAT KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 14. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, OYUNBAZ PALYAÇOLAR KULÜBÜ, (2018 - 2023)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Alternatif Basın, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Spor Gazeteciliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Haber Dili, (Lisans / 2022-2023 Bahar)