Öğr.Gör. Volkan DEMİR

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans

volkan.demiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Volkan DEMİR, 1983 İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2005 yılında Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2014 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini ‘Bilinçli Farkındalık Temelli Hazırlanan Eğitim Programının Bireylerin Depresyon ve Stres Düzeylerine Etkisi’ adlı tez konusu ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Üsküdar Üniversitesinde “Şizofrenide Grup Psikoterapisi: Sanat Terapisi ve Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programlarının Etkililiğinin Karşılaştırılması” başlıklı tez konusu ile tamamlamıştır. Çeşitli kitap bölüm yazarlıklarının yanı sıra, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

  • İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
  • Psikolojiye Giriş, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index