Dr.Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU

MDBF - Dekan Yard. / Biyomühendislik - Bölüm Başkanı / Kimya Mühendisliği

tuba.sevimogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2439

ORCID ID: 0000-0003-4563-3154

Citation : 186 | h-index : 5 | i10-index : 4


Kısa Özgeçmiş

İstanbul’da doğan Dr. Tuba Sevimoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Florida International Üniversitesinin Endüstri Mühendisliği Bölümünde, aynı zamanda asistanlık yaparak tamamlamıştır. Bu sırada NASA destekli akıllı simülasyon uygulamaları projesinde çalışmıştır. Üstün başarı gösteren öğrencilere verilen Alpha Pi Mu onursal üyeliğine sahiptir. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde (İngilizce) tamamlamıştır. Doktora çalışması sırasında Sedef hastalığı ilintili biyobelirteç tayini konulu araştırma projesini tamamlamıştır. Dr. Sevimoğlu’nun SCI kapsamında yer alan 4 tane basılmış makalesi, 2 tane de yazım aşamasında olan makalesi mevcuttur. Ayrıca uluslararası konferanslarda yer almış bildirileri bulunmaktadır. Dr. Sevimoğlu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli derneklerde yönetim kurulu üyesi/üye olarak görev almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Serebral Palsi, Adrenolökodistrofi ve Parkinson hastalıklarının ortak genetik mekanizmalarının biyoinformatik yaklaşımı ile incelenmesi, 2019.
 • Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon hastalık proteinlerinde yeniden pozisyonlama yöntemiyle aday etken moleküllerinin belirlenmesi, 2019.
 • Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Yaklaşımı Kullanılarak İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Kolorektal Kanser Hastalıklarının İlişkilerinin İncelenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Human Microbiota and Microbiota Related Diseases, 2019.
 • The Potential Use of Mirna Based Therapeutics in Alzheimers Disease and Autism, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 3rd International Eurasian Confereance on Biological and Chemistry Sciences, 2020.
 • International Molecular Medicine by the Bosphorus, 2019.
 • International Molecular Medicine Symposium by the Bosphorus, 2019.
 • IVEK BIO, 2018.
 • EurasianScientech 2018, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Dekan Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2020.
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Biyomühendislik (İngilizce) 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Biyomühendislik 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Üyesi, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Biyomühendislik Temel Konular I, (lisansustu) Güz.
 • Process Dynamics and Control, (lisans) Güz.
 • Bioengineering Laboratory I, (lisans) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Danışmanlı Araştırmalar, (lisansustu) Bahar.
 • Biyoreaktör Tasarımı, (lisansustu) Bahar.
 • Isı ve Kütle Transferi, (lisans) Bahar.
 • Kinetik ve Reaktör Dizaynı, (lisans) Bahar.
 • Biyomühendislik Laboratuvarı II, (lisans) Bahar.
 • Process Dynamics and Control, (lisans) Bahar.
 • Nanoneurobioscience, (lisans) Bahar.
 • Heat and Mass Transfer, (lisans) Bahar.
 • Engineering Laboratory, (lisans) Bahar.
 • Bioengineering Laboratory II, (lisans) Bahar.
 • Advanced Molecular Techniques in Bioengineering, (lisans) Bahar.
 • Introduction to Bioengineering, (lisans) Bahar.
 • Biyoinformatik, (lisansustu) Güz.
 • Biyomühendislikte Matematiksel Metotlar, (lisansustu) Güz.
 • Biyokinetik, (lisansustu) Güz.
 • Proses Dinamiği ve Kontrol, (lisans) Güz.
 • Akışkanlar Mekaniği, (lisans) Güz.
 • Nanoneurobioscience, (lisans) Güz.
 • Kinetics and Reactor Design, (lisans) Güz.
 • Fluid Mechanics, (lisans) Güz.
 • Bioengineering Laboratory I, (lisans) Güz.
 • Isı ve Kütle Transferi, (lisans) Bahar.
 • Kinetik ve Reaktör Dizaynı, (lisans) Bahar.
 • Fluid Mechanics, (lisans) Bahar.
 • Introduction to Bioengineering, (lisans) Bahar.
 • Physical Chemistry, (lisans) Güz.
 • Proses Dinamiği ve Kontrol, (lisans) Güz.
 • Akışkanlar Mekaniği, (lisans) Güz.
 • Stoichiometry, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index