Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Faruk Metin ATASOY

İF / Reklam Tasarımı ve İletişimi

farukmetin.atasoyuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktora eğitimini bitirdi. 
Türkiye’nin en eski reklam ajanslarından ve döneminin en büyük  ajansı Manajans’ta reklamcılığa başladı. 1980’de şirketin ilk genel müdürü oldu.  Daha sonra Fransız FCA! Grubu’nun da ortak olduğu Birikim’i kurdu. Siyasi partiler dahil, birçok alandaki ulusal ve uluslararası kurum ve markaya hizmet verdi. 

Reklamcılar Derneği başkanı olarak, “Bir ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir.” söyleminin sözcülüğünü yaparak, 2000-2001’de, çeşitli Anadolu kentlerinin sanayi ve ticaret odaları ile ilk marka konferanslarını düzenledi. Markalaşma, katma değeri yüksek markalı ürünü ihracatı, turistik değerleri dışında da Türkiye’nin bir marka olması gibi konuları gündeme getirdi.
                
Halen pazarlama, pazarlama iletişimi danışmanlık çalışmaları ağırlıklı olarak çalışıyor. Ayrıca, sektörle ilgili bazı yabancı kuruluşların Türkiye temsilcisidir.

İTO Meclis üyeliği ve Meslek Komite başkanlığı, İTO Tahkim müessesesi hakemliği, Reklam Özdenetim Kurulu, İTO Dürüst Reklam Değerlendirme Kurulu, kurucularından olduğu Reklamcılık Vakfı yönetim kurulu üyelikleri, MTO (ICC - Paris) Pazarlama-Reklam Komisyonu üyeliği, Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA Turkey Chapter), Reklamcılar Derneği başkanlıkları yaptı. 
1999-2014 döneminde, International Advertising Association (IAA - New York) dünya yönetim kurulu üyesiydi. Reklamcılar Derneği onur üyesidir.                                                                      

2010 Moskova Dünya Reklamcılık Kongresi’nde “Liyakat Ödülü-Medal of Merit”; “marka yaratmanın ve siyasal iletişimin öncü isimlerinden” olarak, 2013’te Reklamcılar Derneği Kristal Elma Konferansı’nda “İletişimin Zirvesindekiler – İz Ödülü”nü aldı. 

Kültür Üniversitesi’nde “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” dersi verdi.