Üsküdar Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Dünya Projesine Destek

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GBA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nebiye Yaşar ve Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Özşahin, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Dünyanın Elçileri” projesiyle ortaokul öğrencilerine “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Kalkınma” temasında eğitim verdi. 

TÜBiTAK’ın 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklediği ve Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi’nin üstlendiği “Sürdürülebilir Dünyanın Elçileri” projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe İstanbul’da bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim gören 5. ve 6. sınıf öğrencileri misafir oldu.

Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Nebiye Yaşar ve Dr. Ayhan Özşahin’in “Merak Et, Öğren, Uygula” etkinliği ile katıldığı projede, Tıp Fakültesi’nden öğrenciler ortaokul öğrencilerine mentörlük yaptı. Proje kapsamında ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Kalkınma” temasına uygun olarak tişört tasarlayan öğrenciler eğlenirken bir yandan da öğrendi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ilham alınarak gerçekleştirilen proje, beş gün boyunca 15 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlikte ortaokul öğrencilerine canlı yaşamının devamı proje ve etkinliklerle anlatıldı.

Sürdürülebilir Dünyanın Elçileri olarak doğal kaynakların devamlılığının önemi vurgulanan projede modadan müziğe, spordan kentleşmeye kadar birçok alanda temel yaşam ve karar alma becerileri ile ilgili farkındalık kazandıracak etkinlikler gerçekleştirildi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)