Felsefenin Güncel Meseleleri Masaya Yatırıldı...

Felsefe Çalıştayı

Üsküdar Üniversitesi, Uluslararası Felsefe Araştırmaları Derneği ve Türk Felsefe Derneği’nin ev sahipliğinde “Türk Dünyasında Felsefenin Güncel Meseleleri” çalıştayı ZOOM Webinarı üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti (Rusya)  katılan akademisyenler kendi ülkelerinde felsefenin güncel durumu ele alarak iş birliği olanaklarını görüştüler.

 Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

“Türk halkının felsefesi dünya akıl hazinesinde önemli yer tutmakta”

Çalıştayın açılış konuşmasında Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı Türk felsefesinin bugünün dün ile irtibatı olmadan anlaşılamayacağını vurguladı. Süleymanlı, “Çok bilinen bir fikirdir, felsefe olmadan hiçbir şey olmaz. Toplum düşünsel, ahlaksal ve bilimsel yönden ilerleyemez. Kendi medeniyetinin akıllı bir varisi olamaz.” Dedi.

Prof. Dr. Selahaddin Halilov,

2020 yılı UNESCO tarafından Farabi yılı ilan edildi

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan Uluslararası Felsefe Araştırmaları Derneği (UFAD) Fahri Başkanı Prof. Dr. Selahaddin Halilov, konuşmasında Türk dünyasında felsefenin durumuna ilişkin genel bir çerçeve sundu ve 2020 yılının UNESCO tarafından Farabi yılı ilan edildiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy

Felsefenin 30 yıllık süre zarfındaki kazanımları anlatıldı

Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Türk dünyasında felsefecilerin ilk olarak 1990 yılında bir araya geldiğini hatırlatarak aradan geçen 30 yıllık süre zarfındaki kazanımlarına değindi, Gürsoy, Türk Dünyası felsefecileri arasında işbirliğinin gelişmesi için ortak terim ve kavramlarımızın kullanılması ve lügatlerimizin olması gerektiğinin altını çizdi.Kazakistan’dan katılan Prof. Dr. Galiya Kurmangaliyeva, Kazakistan’da son yıllarda ciddi felsefe çalışmalarının yapıldığını ve çok ciltli Türk Felsefecileri ansiklopedisi yayınlandığını ifade etti. Özbekistan adına konuşan Prof. Dr. Niginahon Şermuhammedova, ülkesindeki felsefenin mevcut durumuna değinerek yapmayı planladıkları etkinliklerle ilgili geniş bilgiler sundu.

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

Türk dünyasının felsefe sorunlarını masaya yatırıldı

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nden çalıştaya katılan Prof. Dr. Fanil Fayzulin ülkesinde felsefecilerin çalışma alanlarından bahsetti. Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jıldız Urmanbekova (Kırgızistan), Sovyet sonrası milli düşüncenin oluşumunun hız kazandığını ve bunun için Türk halkları arasında işbirliğinin daha da arttırılmasının gerekliliğine işaret etti. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Türk dünyasının felsefe sorunlarını daha geniş bir perspektiften ele alarak bu alandaki çalışmalarla ilgili iyimser bir tavır ortaya koydu.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Modern haşiyelere ihtiyacımız var”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ise konuşmasında, batı felsefesinde olan haşiyeler gibi Türk felsefesinde de haşiyelere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Levent Bayraktar

Türk dünyasında felsefenin varlığından söz edebilmek için daha fazla çaba gösterilmeli

Prof. Dr. Levent Bayraktar da Türk dünyasına büyük bir ilgi duyduğunu ve ilginin asıl müsebbibinin Prof. Dr. Kenay Gürsoy olduğunu dile getirdikten sonra, Türk Felsefe Derneği adına her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Türk dillini ülkeler arasında felsefî ortak kültürü tesis etmek ve güncellemek gerektiğin söyledi.  Prof. Dr. Könül Bünyadzade (Azerbaycan), yapılan işlerin yeterli olmadığını, daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini ve ancak bundan sonra Türk dünyasında felsefenin varlığından söz edebileceğimizi ifade etti.

Prof. Dr. Nebi Mehdiyev

Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları masası kurulmalı

Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, başkanlığını yürütmekte olduğu Uluslararası Felsefe Derneği (UFAD) çatısı altında hızlı bir iletişim ve etkileşim adına Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları masası kurulmasını önerdi. Çalıştayın sonunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Selahaddin Halilov, tüm katılımcılara teşekkür ederek bu toplantıların devamlı olması temennisinde bulundu.Çalıştay çevrimiçi canlı yayınlandığı için çok sayıda izleyici de katılma imkânı buldu.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)