Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Okumalı?

İş Sağlığı ve Güvenliği

Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği programı 2 yıllık ön lisans eğitimi veriyor. Programda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan İş Güvenliği Uzmanları yetiştiriliyor. Programdan mezun öğrencilere “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanı veriliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği programı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana ve iş güvenliği uzmanına olan ihtiyaç da artmaya başladı. Programda, çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapabilecek, periyodik olarak çalışma ortamı denetimi ve gözetimi yaparak iş sağlığı ve güvenliğine aykırı olan durumlar için çözümler üretebilecek, işyerlerinde yapacakları periyodik eğitimler sayesinde işverenleri ve çalışanları doğru ve güvenli çalışma alışkanları konusunda yönlendirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri yetiştirilmesi hedefleniyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği programını kimler okumalı?

 Bu bölümü tercih edecek adayların iletişim ve insan ilişkileri kuvvetli, bireysel ve grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, kriz anında sakin kalabilen, anında gelişen olaylara çözümler üretebilen, problemleri çözmede hızlı davranabilen kişiler olması gerekiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği programında okutulan dersler nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği programında öğrencilere ilk sene İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, Makine ve Teçhizat, Temel Elektrik Bilgisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Çevre Sağlığı ve İstatistik gibi teorik temelli dersler veriliyor. Eğitimin son senesinde ise İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler, Ergonomi, Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği, Yer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri gibi alana özgü derslerde okutuluyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği programı okuyan öğrenciler son teknoloji laboratuvarlarda, son teknoloji aletlerle donatılan İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı sayesinde edindikleri teorik bilgileri uygulama imkânı elde ediyor. Alanında uzman isimlerden aldığı ise eğitimi zorunlu yaz stajı uygulaması sayesinde pratiğe dökme imkânı bularak sektöre hazır hale geliyor.

Kütüphane

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları nerelerde çalışıyor?

 Programdan mezun olan İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri, kamu ve özel sektörde yer alan tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüklerinde görev alabiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği DGS ile nerelere geçiş yapabiliyor?

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi,İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümüne geçiş yapabiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği programının özel koşulu var mı?

 İş Sağlığı ve Güvenliği programında özel koşul aranmıyor. Adayların TYT’de 150 barajını geçmeleri gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı ile ilgili bilgi veriyor.