İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği Geleceğin En Parlak Mesleklerinden 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Nedir?

Teknolojik gelişmenin süreklilik arz etmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni iş kolları ve yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, meslek yüksekokulları programları kapsamına da alınarak, eğitimli teknikerler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunların istihdam imkânları yüksektir. Avrupa Birliği uyum yasalarına göre en az 50 işçi çalıştıran işletmelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlarının bulundurulması zorunluluğu doğduğundan geleceğin en parlak mesleklerinden biri olarak görülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programından Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans Programına Geçilebiliyor

Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerinde Olması Gereken Özellikler 

• Genel ve sayısal yeteneğe sahip,
• Fen bilimleri ile ilgili,
• Ayrıntıları algılayabilen,
• Yoğun stres altında çalışabilen,
• Çabuk ve doğru karar verebilen,
• Tertipli ve düzenli çalışabilen, tedbirli,
• Yönergeleri izleyebilen,
• Sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Ortamı ve Koşulları 

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri, çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan bölümlerde görev yapabilmektedir. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması söz konusu olabilmektedir. Üretim alanının büyüklüğüne göre yürüme ve dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirmektedirler. Dinleme, düşünme, konuşma ayakta durma, yürüme mesleğin gerektirdiği etkinliklerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Program ders programı, öğrencileri bir uzman gibi yetiştirebilecek, genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Eğitim-öğretimin ilk yılında Meslek Yüksek Okulumuzun diğer bölümleriyle paralel şekilde ortak dersler ve alanı tanıyabilecekleri İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, Makine ve Teçhizat, Temel Elektrik Bilgisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Çevre Sağlığı ve Ergonomi gibi temel giriş dersleri bulunmaktadır. İkinci yılda öğrenci, ağırlıklı olarak alana özel temel derslere ağırlık verilmekte olup, uygulamalı eğitime yöneltilmektedir. İkinci yıl da öğrencilerimize İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler gibi alana özel dersler ile beraber pratiğe geçiş mahiyetinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri ve Bitirme Projesi gibi alana özel, sahayı yakından tanıyabilecekleri dersler verilmektedir. Bu programın diğer iki yıllık programlardan ayıracak nitelikte olan “Bitirme Projesi” dersi öğrencilerin multidisipliner olan bu programda bir konu da daha fazla bilgi ve tecrübelerini artırarak, alanda farklılaşabilmeleri için verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilmektedir. Mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, “C Belgesi” sahibi olabilmektedir. 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!