Acil Tıp Teknikeri Ne İş Yapar?

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım programı üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve 2 yıllık ön lisans eğitimi veren bir program. İlk ve Acil Yardım programı, hastane öncesi hastaya ilk hayati müdahaleyi yapacak sağlık personelleri yetiştirmeyi hedefliyor. Programdan mezun olan öğrencilere “Acil Tıp Teknikeri” unvanı veriliyor.

İlk ve Acil Yardım programı nedir?

İlk ve Acil Yardım programından mezun olan Acil Tıp Teknikerinin görevleri arasında acil tıbbi bakımı 112 komuta merkezinin direktiflerine göre uyarak hastane öncesi, hasta veya yaralıya belirlenen acil ilaçları, sıvıları ve hastanın durumuna göre temel ve ileri hava yolu işlemlerini uygulamaktır.

İlk ve Acil Yardım programı, hastayı uygun taşıma teknikleri ile hastaneye nakledecek yani hasta veya yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapacak profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor

İlk ve Acil Yardım programını kimler okumalı?

İlk ve Acil Yardım programını tercih edecek adayların öncelik olarak iletişim ve insan ilişkilerinin güçlü olması gerekiyor. Bunun yanı sıra son derece dikkatli, sabırlı, özverili, problem çözmeye odaklı, kriz anında sakin kalabilen ve etkili bir şekilde yönetebilen, ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerekiyor.

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım programında okutulan dersler nelerdir?

Programda 2 yıllık eğitim süresi oyunca öğrencilere Temel Anatomi, Fizyoloji, Temel Farmakoloji, Tıbbi Terminoloji gibi bilimsel temelli derslerin yanında Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Hasta Bakımı, Resusitasyon, Acil Sağlık Hizmetleri, Travma, Acil Hasta Bakımı, Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme, Meslek Etiği, Acil Arama Kurtarma Çalışmaları, Sağlık Hukuku gibi mesleğe yönelik dersler de okutuluyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde İlk ve Acil Yardım programı okuyan öğrenciler son teknoloji cihaz ve aletlerle donatılan İlk ve Acil Yardım Müdahale Laboratuvarı sayesinde edindikleri bilgileri uygulama imkânı elde ediyor. Meslek profesyonellerinden aldıkları eğitimi de müfredatta bulunan zorunlu yaz stajı uygulaması sayesinde sahada uygulayıp deneyim elde ediyor.

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım mezunları nerelerde çalışıyor?

İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler resmi ve özel hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde görev alabiliyor.

İlk ve Acil Yardım programı DGS ile nerelere geçiş yapabiliyor?

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümüne geçiş yapabiliyor.

İlk ve Acil Yardım programının özel koşulu var mı?

Programda özel koşul aranmıyor. Adayların TYT’de 150 barajını geçmeleri gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı öğrencisi Yakup Şahin,İlk ve Acil Yardım programı ile ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.