Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İlk ve Acil Yardım Hakkında

Teorik Bilgi ve Uygulamalar ile Saha Çalışanları Eğitiliyor

 İlk ve Acil Yardım Programı Nedir?

Hastane öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile ilgili verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta veya yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak önem teşkil etmektedir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Paramediklerin Sorumlulukları Nelerdir?

 • İntravenöz girişim yapmak,
 • Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,
 • Oksijen uygulaması yapmak,
 • Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
 • EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapmak, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygulamak,
 • Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
 • Uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak,
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
 • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,
 • Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak,
 • Zorunlu hallerde ambulansta sürücülük yapmak.İlk ve Acil Yardım Programında Alınan Dersler Nelerdir?

İlk ve Acil Yardım Programında birinci yarıyılda verilen dersler; Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Acil Hasta Bakımı I, Acil Sağlık Hizmetleri I, Üniversite Kültürü I, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I.

İkinci yarıyılda alınan dersler; Temel Farmakoloji, Acil Hasta Bakımı II, Resusitasyon, Acil Sağlık Hizmetleri II, Üniversite Kültürü II, Sağlık Kurumlarında İletişim, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II.

Üçüncü yarıyılda alınan dersler; Travma, Acil Hasta Bakımı III, Mesleki Uygulama I, Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I, Meslek Etiği.

Dördüncü yarıyılda alınan dersler; Acil Arama Kurtarma Çalışmaları, Mesleki Uygulama II, Sağlık Hukuku, Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II, Yaz Stajı.

 

İlk ve Acil Yardım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alıp, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!