Dr. Ayla Arslan; “Vikipedi’ye karşı bir bakış açısı değişikliği gerekli.”

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.36637

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayla Arslan, Belgrad’da Wikimedia Vakfı’nın düzenlediği ‘EduWiki 2023’ konferansına katılım sağladı. Dr. Öğr. Üyesi Arslan, Uluslararası destek çerçevesinde ‘Hizmet ederek öğrenme ve yükseköğretimde bir pedagojik araç olarak Vikipedi yazarlığı' konusu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Arslan akademisyenler ve yüksek öğretim kurumlarında Vikipedi’ye karşı bir bakış açısı değişikliği gerektiğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Arslan; ‘‘Üçüncü misyonunun gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahip…”

Sunumunda sosyal açıdan üniversitelerin topluma etkili bir şekilde katkıda bulunmalarının önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Arslan, “Üniversitenin ‘üçüncü misyonunun’ gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahip olduğu vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Arslan, kâr amacı gütmeyen ve açık kaynak ansiklopedi olan Vikipedi'nin dünya çapında ziyaret edilen ilk on web sitesinden biri olarak ortaya çıkmasına rağmen yüksek öğretim kurumlarının bu olguya yeteri kadar ilgi göstermediklerine dikkat çekti.”

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Arslan; “Vikipedi’ye karşı bir bakış açısı değişikliği gerekli.”

Dr. Arslan akademisyenler ve yüksek öğretim kurumlarında Vikipedi’ye karşı bir bakış açısı değişikliği gerektiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Arslan, “Diğer taraftan topluma anlamlı hizmeti, müfredata dayalı öğrenmeyle birleştiren bir akademik öğretim metodolojisi olan servis öğrenme metodu ile öğrencilerin dersin konusu ile ilgili alanlarda Vikipedi yazarlığı yaparak, Vikipedi makalelerinin gelişimine katkıda bulunmaları hem toplumsal hizmet hem de öğrencilerin gelişimine ve 21. yüzyıl için gerekli olan bilgi okur yazarlığı gibi yetileri kazanmalarına katkıda bulunduğunu.” ifade etti. 


 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)