TBHN Çalışma Grubundan 100. Toplantı

Sağlık Bilimlerinde öncü ve yenilikçi çalışmalarının filizlendiği araştırma gruplarından “Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Çalışma Grubu (TBHN)” 10. yılında 100. Toplantısı ile tamamladı. 

Bünyesinde farklı disiplinlerden 44 çalışma grubu barındıran ve akademik kadrosunda yer alan araştırmacıların veri ve bilgi paylaşımı ile disiplinlerarası çalışma yapmasına olanak sağlayan çalışma gruplarının ilki olan “Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Çalışma Grubu” bu süre zarfında 57’si SCOPUS kapsamında olmak üzer 71 araştırma makalesi ile 9 öğretim üyesinin Doçent unvanı almasına önemli katkı sağladı.

TBHN neler yapar?

TBHN çalışma grubu 2012 yılından itibaren başta nöroloji, psikiyatri, mühendislik, biyoloji ve psikoloji olmak üzere yakın komşuluğundaki disiplinden bilim insanlarının bir araya geldiği ve akademik birikimlerini bilimsel çalışmaya dönüştürdükleri bir çalışma grubudur. Çalışma grubunda sinir sisteminin temel fonksiyonlarını ve hastalık durumda meydana gelen değişiklikleri elektroensefalogram, manyetik rezonans görüntüleme ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gibi beyin görüntüleme yöntemleri ile araştıran çalışmalara yer verilmekte, sağlıklı ve hasta popülasyonda beynin bilinmeyenleri araştırılmaktadır. Özellikle çeşitli nöropsikiyatrik hastalıklarda nöral biyobelirteçler ortaya çıkarmak, sağlıklı ve hasta kişilerde beyin haritalarını ortaya çıkarmak grubun en temel hedeflerinden sayılabilir. Hesaplamalı yöntemler ile makina öğrenme, özellik seçimi gibi yöntemler ile başlayan araştırma çalışmaları günümüzde yapay zeka destekli derin öğrenme tabanlı modeller ile devam etmektedir.

Uluslararası kapsamlı akademik işbirlikleri yürütülüyor…

TNHN çalışma grubunun akademik faaliyetleri sadece Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar ile sınırlı kalmamış, The Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT), American Psychiatric Association (APA),International Brain Research Consortium (IBRC), EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), International Society For Neurofeedback & Research (ISNR) gibi araştırma merkezi ve beyin araştırmaları toplulukları ile uzun süredir akademik işbirlikleri yürütüyor.

Ülkemizde sinirbilim alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmacı yetiştiren Üsküdar Üniversitesi, TBHN çalışma grubundaki araştırmacıları ile kognitif nörobilim, klinik nörobilim, nörobiyofeedback, nöroteknoloji, biyoinformatik laboratuvarlarında ve Biyotekmer ve Yazamer uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışmalarını yürütüyor.

Çalışma grubu hakkında bilgi ve detaylar için tıklayınız.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)