Üsküdar Üniversitesi, Oxford Dini Araştırmalar Sempozyumu’nda yerini alacak

Her yıl Oxford Üniversitesinde düzenlenen “Oxford Dini Araştırmalar Sempozyumu”, bu yıl da geniş katılımla devam ediyor. Dini etütler içerikli sempozyumda, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünden, Dr. Öğr. Üyesi Omneya Ayad ve Dr. Öğr. Üyesi Arzu Eylül Yalçınkaya tebliğlerini sunacak.

Oxford Dini Etütler Sempozyumu, her yıl, din konusunda çalışanları uluslararası genel konularda ve özel dini ilgi alanları açısından bir araya getiriyor.

Spesifik konuların ele alındığı konferanslardan farklı olarak, her konunun geniş bir perspektifte konuşulmasına imkan sağlayan geniş katılımlı bir sempozyum oluyor. Geçmiş toplantılardan, katılımcılar bu yaklaşımı değerli görüp ve profesyonel olarak faydalı bulurken, günümüzde din, birçok kişi için kültürel ve politik yüklemeleriyle değerlendiriliyor. Diğer bir grup için de marjinalleşmiş durumda ve gittikçe etkisi azalıyor.

Maneviyatın, kurumsal dinden sıklıkla ayrıldığı küresel bir durumla karşı karşıya olduğumuz bu durumda, gerçekleşecek olan bu sempozyum, düzenli olarak dinin çağdaş toplumdaki yerini araştırması bağlamında önem taşıyor.

Sempozyumda ele alınacak konu başlıkları, inancın doğası, ritüelin yeri, ailenin yeri, topluluğun önemi, inanç ve uygulama arasındaki dengeler.

 Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD, Abū Madyan al-Ghawth and Divine Unity in His Lāmiyya Ode başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

 Dr. Öğr. Üyesi Arzu Eylül Yalçınkaya ise Bridging Role of the Sufi Intellectuals between the Late Ottoman Empire and Early Republican Turkey sunumuyla sempozyumda yerini alacak.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)