Prof. Dr. Ahmet Konrot, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Başkanı Oldu!

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD) olağan genel kurul toplantısı ile yeni başkanını seçti. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, DKTD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

 

Avrupa Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği ile bu konuda ortak çalışmalar yapılıyor!

DKTD, dil ve konuşma bozuklukları ve terapisi alanında uluslararası kriterlere uygun olarak eğitim almış olan kişilerin oluşturduğu bir meslek derneği. Amaçları arasında, bu meslek dalının halka en yararlı ve etik bir biçimde icra edilmesini sağlamak, dil ve konuşma bozuklukları konusunda halkı ve diğer uzmanları bilgilendirmek ve dil ve konuşma bozukluklarının tanı ve tedavisi için yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek için yer almak,  dil ve konuşma terapistlerinin meslek haklarını korumak, DKT öğrencilerinin ve mezunların işbirliğini sağlamak gibi hedefler bulunmakta. Vizyonları ise; Derneğin temel misyonu, dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyan herkesin etkili iletişimini, beslenme ve yutma sağlığını insan hakları temelinde korumak, erişilebilir, sürdürülebilir kılmak ve onların kaliteli hizmet almaları için bilimsel ve etik çalışarak ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmak. DKTD, Avrupa Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği’nin (ESLA) asli üyelerinden olup uluslararası tanınırlığı her geçen gün artmakta. Dernek, dil ve konuşma terapistlerinin diplomalarının tüm Avrupa birliğinde geçerli olması için Ortak Eğitim Platformu (CTP) oluşturabilmek için Avrupa Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği ile ortak çalışmalar yapmakta.

Dil ve konuşma bozuklukları çocukları olduğu kadar yetişkinleri de etkileyebilir!

Sözel iletişimin aksamasına neden olan bozukluklara çözüm getirmeye çalışan bir bilim dalı olan dil ve konuşma bozukluklarının alanı, kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar. Bazı dil ve konuşma bozuklukları gelişimsel olarak belirli bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkabileceği gibi, işitme engeli, zihinsel engel, otizm, serebral palsy, inme (strok) ve diğer nörojenik bozukluklar ve kazalar, hastalıklar gibi dış etkenlere bağlı olarak da görülebilir.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)