Erken çocukluk gelişimi ele alındı…

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun düzenlediği “Bilimden Politikaya” başlıklı Uluslararası Kongreye katıldı. Erken çocukluk gelişimi ve yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ülküer; “Bugün burada çocuklarımıza en iyi başlangıcı vermenin derdinde olan bu konuya gönül vermiş çok değerli, değişik sektörlerden ve kurumlardan birçok katılımcıyla beraberiz. Bu durum bize heyecan ve umut veriyor ancak biliyoruz ki daha yolun başındayız. Buradan çıkacak sonuçların bizlere yol haritası olmasını umut ediyoruz.” dedi.

 “Gelişim çocukların en temel hakkıdır” 

Erken çocukluk gelişimini destekleyen programların, yoksulluğun çocuklar ve aile üzerindeki etkilerini azaltacağına dikkat çeken Prof. Dr. Nurper Ülküer; “21. Yüzyılın başlarından itibaren yapılan ve yayınlanan bilimsel araştırmalar, erken çocukluk dönemi çalışmalarının insani kalkınma temeli olduğunu ortaya koymuş ve açıkça belirtmiştir. Birinci oturumumuzun adını ‘Bilimden Politikaya’ olarak belirledik. Hükümetler için maliyeti az, geri dönüşümü en yüksek olan yatırımın erken çocukluk gelişimine yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Dünya Sağlık Örgütünün hazırladığı sağlığın sosyal göstergeleri arasında sağlıktaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında erken çocukluk gelişiminin eşitleyici olduğu vurgulanıyor. Erken çocukluk gelişimi Dünya Sağlık Örgütünün planlarına girmiştir. Her şeyden önemlisi gelişim, çocukların en temel hakkıdır. Ancak biliyoruz ki bugün dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de kaliteli erken çocukluk gelişimi erişiminde sorunlar yaşanmakta. Sunulan hizmetlerden ilk olarak yararlanması gereken grup dezavantajlı küçük çocuklara bakım verenlerdir. Fakat bu grup hizmetten ihtiyaçları ölçüsünde faydalanamıyor.” dedi.

“Erken çocukluk gelişimi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında”

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde erken çocukluk döneminin önemine değinen Ülküer; “Erken çocukluk gelişimi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yerini aldığı için küresel bir taahhüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 2023 yılına kadar erken çocukluk dönemi konusunda önemli çalışmaların başlatıldığını biliyoruz. Bu durum bizim çalışmalarımıza güven ve destek veriyor. Bu gerekçelerden ve uluslararası küresel ve ulusal gelişmelerden yola çıkarak platformumuzun vizyonu; doğum öncesinden başlayarak 8 yaşına kadar devam eden yaşam aralığında tüm çocukların sağlıklı, mutlu, kendine güvenen, öğrenen ve öğrenmeye devam eden gelişimsel potansiyeline en üst düzeyde ulaşmış bireyler olması ve hiçbir çocuğun arkada bırakılmamasıdır. Misyonumuz ise erken çocukluk gelişimini destekleyen bu alanda deneyim ve çalışmaları olan sivil toplum kuruluşları arasında iletişim oluşturmak, deneyimleri paylaşmak, istişare ve iş birliği ile ortak çalışma hazırlamak, projeler üretmek, kanıta dayalı erken çocukluk gelişimini destekleyecek hizmetlere daha fazla yatırım yapılmasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Planımızı kiminle paylaşsak büyük bir heyecanla karşıladı”

Yapılan çalışmalardan ve planlardan bahseden Ülküer, kongrenin düzenlenme amacına değinerek bu alandaki çalışmaların süreçlerini şu sözlerle aktardı: “Çocukların yaşamlarında en iyi başlangıcı yapmalarına destek olmak için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Planladığımız çalışmaların neler olması ve nasıl şekillenmesi konusunda ise konunun sahipleriyle bir tanışma toplantısı yaparak, bir yol haritası belirlemek istedik işte bu kongre fikri böyle doğdu. Çocukları ve ailelerini özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre geliştirecek iyi sağlık, iyi beslenme, duyarlı bakım, erken öğrenme ve koruma gibi hizmetlerin tüm çocukların erişimini sağlamada gerekli olan sektörel, sektörler arası ve sektörler üstü hizmet sunma modellerine erişilebilir olma özelliklerini gözden geçirelim istedik. Bu kongrede amacımız bu hizmetin nasıl finansa edileceği, yatırım ve yönetişim modellerinin neler olabileceği sorularına cevap aramak. Bu planımızı kiminle paylaşsak bizi büyük bir heyecanla karşıladı.” ifadelerini kullandı.

“Sonuçların bizlere yol haritası olmasını umuyoruz”

Kongrenin kavramsal çerçevesini kapsamlı ve çok sektörlü istişareler sonunda oluşturduklarına değinen Ülküer; “Bakanlarımız, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar bir araya gelerek bu konuda epey kafa yormuştu. Kongrenin kavramsal çerçevesini istişareler sonunda oluşturduk ve oturumlarımızı bu sorular çerçevesinde şekillendirmeye çalıştık. Bugün burada konuya inanan ve çocuklarımıza en iyi başlangıcı sağlamanın derdinde olan birçok katılımcıyla beraber çalışıyoruz. Bu kongre uzun bir seyahatin kilometre taşlarından biri olacaktır. Bugün elde ettiğimiz sonuçlarla yol haritamızı oluşturacağız. Nihai amacımız hiçbir çocuğun arkada bırakılmadan sağlıklı, mutlu, kendine güvenen, öğrenen ve öğrenmeye devam eden ve gelişimsel potansiyeline ulaşmış birer birey olmalarını desteklemektir.” dedi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği kongreye UNICEF’ten Saja Abdullah, Dünya Sağlık Örgütü’nden Aigül Kuttumuratova ve Joel E. Reyes gibi önemli isimler katıldı. Kongrede “Erken Çocukluk Gelişimi” konusuna ilişkin hali hazırda yapılan ve planlanan çalışmalara dikkat çekildi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)