“Al Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” İlgi Odağı Oluyor

Üsküdar Üniversitesi’nin desteklediği, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in de içinde bulunduğu, “Al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” deklarasyonu her gün yeni bir platformda ilgi odağı oluyor ve tartışılıyor. Müslüman çevrecilerden oluşan çekirdek bir kadro, iklim değişikliği ve gezegene yönelik diğer tehditlerle mücadele eden yerel, bölgesel ve uluslararası eylemleri güçlendirmek amacıyla tüm dünyada iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu konuda toplumu aydınlatmak için çalışmaya devam ediyorlar.

İslami bir bakış açısı sunmayı amaçlayan UNEP'in desteklediği “Al Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme” her geçen gün yeni bir platformda ilgi odağı olmayı başarıyor. Bu çağrının geliştirilmesi ve benimsenmesi için İslam âlimleri ve Müslüman kurumların da sürece dâhil edilerek küresel bir çabayı simgelemesi amaçlanıyor.

“Al-Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme”, doğanın korunmasını yöneten, ilkelerin mevcut zorlukları karşılayan bir biçimde yeniden ifade edilmesinden oluşuyor. İnsan varoluşunun toplumsal düzeninin ardındaki ahlakî ilkelere vurgu yapılıyor.

Bu kapsamda “Sürdürülebilirlik ve İslami Finans Uluslararası Sempozyumu” nda konuşan Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Al-Mizan'ın ekonomik boyutuna dikkat çekti. İslami Finans sisteminin sürdürülebilirlik ilkesi üzerine inşa edilmesi gerektiğini; Allah'ın belli bir ölçü, denge ve ahenkle yarattığı dünyada sınırsız ve sorumsuz tüketim ve kalkınmanın mümkün olmadığının altını çizdi.

Özdemir; “Allah'ın yarattığı ve korunmasını bizlere emanet ettiği doğal dünyanın kalp atışlarıyla uyum içinde çalışarak günümüzde hayata nasıl geçirilebileceği araştırılıyor. Kur’an’ın temel ilkeleriyle uyumlu sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı için çağrıda bulunmaya devam ediyor.” dedi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)