Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar’ın Kitabı Okuyucuyla Buluştu!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar’ın kaleme aldığı “Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri” kitabı okuyucuyla buluştu.

“Eserde reality şov üzerinden toplumsal gerçeklik ele alınıyor”

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar’ın yazdığı, “Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri - Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları” isimli eser Doruk Yayınlarından çıktı. Tutar’ın doktora tezinin kitaplaşmış hali olan eser, reality programlarını sosyolojik ve sosyal psikolojik olarak inceleme yönüyle literatüre ciddi katkı sağlıyor.  Kitabın konusunun reality şovlar olduğunu ifade eden Tutar: “Kitabın ana konusunu reality programları oluşturuyor. Eserde bu programlar tek yönlü olarak değil sosyolojik ve sosyal psikolojik açıdan, birçok perspektiften ele alınıyor. Yazın alanına baktığımızda bu konuda yazılmış herhangi bir metin bulunmuyor, bu anlamda eser Türkiye’de reality programlarını sosyal psikolojik perspektiften inceleyen ilk çalışma olma özelliğine sahip. Bu eserden önce reality şovlar yalnızca kurmaca - gerçeklik bakış açısı ve kitle iletişim teorileri üzerinden açıklanıyordu. Bu eser ile sosyolojik ve psikolojik olarak birçok farklı bakış açısıyla değerlendirilme imkânı buldu.” dedi.

“Realite şovların gündelik hayatla ortak özellikleri var”

Realite programlarının gündelik hayatla ortak yanlarının olduğunu ifade eden Tutar, çalışmasında Fransız teorisyen Lefebvre’in gündelik hayat sosyolojisi görüşlerini temel aldığını aktardı. Tutar; “Realite programlarının gündelik hayatla ortak bir özelliği var. Gündelik hayat sosyolojisi Fransız teorisyen Henri Lefebvre’e ait. Lefebvre o güne kadar grand narrative yani büyük anlatılar olan sosyolojinin konusunu, sıradan yaşama taşıyarak yeni bir bakış açısı getiriyor. Çalışmamda gündelik yaşamı ve sıradan insanı konu alan realite şovlarını tüm yönleriyle inceledim. Eserde realite şovların türlerinden olan suç programları (kriminal programlar), yaşam tarzı programları (life style) ve yarışma programları olmak üzere 3 ana kategoride farklı sosyolojik ve psikolojik dinamikler üzerinden ayrıntılı bir şekilde analiz eden bir çalışma ortaya koydum.” ifadelerinde bulundu.

“Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri interdisipliner bir çalışma”

Eserin interdisipliner özelliği nedeniyle kitap olma sürecinin uzun sürdüğünü aktaran Tutar; “Bu çalışma klasik bir iletişim araştırması değil, interdisipliner yani disiplinlerarası bir çalışma. Eser içerisinde bulunan; kentsel mekân, mimari, medya eleştirisi ve benlik gibi sosyal psikolojik konular nedeniyle kültürel çalışmalar kategorisine giriyor. Bu kitap alanla alakalı merakı olanlara ve özellikle sosyoloji öğrencilerine, sosyal psikoloji öğrencilerine, psikoloji öğrencilerine büyük açılım sağlayacaktır. Çünkü eserde birçok psikolojik teori, benlik teorisi, kimlik, benliğin inşası ile kentsel mekân ve kentsel mekânın dönüşümü kitap özelinde irdeleniyor. Mesela eserde İstanbul’un kentsel dönüşümünü ve bununla ilişkili olarak içerisinde yaşayan bireyi anlatıyoruz. Ayrıca eser üniversite öğrencilerine bu birikimi bir kaynak kitap olarak sunma amacıyla profesyonelce hazırlandı.” dedi.

“Eserde reality şov yalnızca popüler kültür ürünü olarak ele alınmıyor”

Tutar ‘Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri’ eserinin realite programlarını popüler kültür ürünü olarak ele almanın ötesinde çok boyutlu olarak çözümlediğini aktararak literatüre geniş bir katkı sağladığını aktardı. Tutar; “Bu çalışmanın farklılığı realite programlarını sadece bir kitle iletişim teorisi içerisinde ve yalnızca bir televizyon programı, popüler kültür ürünü olarak ele almak değil bunun ötesinde değerlendirmektir. Reality şov sosyo-psişik toplumsal bir fenomendir ve bunun çok boyutlu yapısı vardır. Bu segmentler halindeki yapının çözümlenmesi gerekir. Doktora tezimi tamamladıktan sonra kitap ortaya çıkana kadar bu çok boyutlu yapıyı bölümlere ayırarak örneğin; yarışma programları, suç programları özelinde yayınlar yaptım, makale yazdım ve bildiri sundum. Bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümde bir kitap bölümü olarak çıktı.” şeklinde konuştu.

Reality şov alanında okuyucuyu doyuracak bir içeriğe sahip olan Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri, hem konuya ilgisi olanlara hem de bu alanda çalışan araştırmacılara yol gösteren bir eser olma özelliğine sahip. Dünya literatürüne reality şov alanında bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşan bu multidisipliner çalışma raflarda okuyucularını bekliyor.

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)