“Pandeminin Psikopolitiği” kitabı okuyucuyla buluştu

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı’nın editörlüğünde hazırlanan “Pandeminin Psikopolitiği” kitabı okuyucuyla buluştu.


Pandeminin toplum psikolojisine etkisi irdeleniyor

Son bir yıldır COVID-19 sebebiyle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin insan ve toplum psikolojisine etkisini, tarihsel süreçte irdeleyen kitap, Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde, insan ve toplum bilimleri alanında akademik çalışmalarını sürdüren bilim insanları ve misafir öğretim üyeleri tarafından yazılan 12 makaleden oluşuyor.

“Salgın süreçleri örneklerinde insan ve toplum davranışlarını inceleniyor”

İnkılap Kitabevinden çıkan kitap, Türkiye ve dünya tarihindeki salgın süreçleri örneklerinde insan ve toplum davranışlarını inceliyor, güncel politik tutumlar ile toplum psikopolitiği arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor. Politik psikoloji disiplinine önemli bir katkı sağlayan akademik çalışma; salgınların tarihsel tasviri, salgınlara dair felsefecilerin görüşleri, ulus devlet/ulusal kimlik ve salgın ilişkisi, küresel kapitalizmin salgın bağlamında var oluşu, başta sinema olmak üzere görsel sanatlarda salgın konusunun izleyici üzerindeki etkileri, salgın sürecinde üstyapı kurumları ile öznellik, yasak, izolasyon, yalnızlık, yaşlılık ve normal kavramlarını tartışmaya açıyor.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)