Emekli Vali Yrd. Seymen: “Devletlerin en önemli görev ve hizmet alanı sosyal hizmetlerdir”

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen, moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış’ın üstlendiği “Sosyal Hizmetlerin Sunumunda Mülki İdarenin Rolü” başlıklı etkinliğin konuğu Emekli Vali Yardımcısı Mehmet Seyman oldu. Sosyal hizmetlerin önemiyle ilgili bilgilere veren Seymen; “Bana göre demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğine sahip tüm devletlerde devletin yurttaşlarına karşı yürütmekle yükümlü olduğu en önemli görev ve hizmet alanı sosyal hizmetler alanıdır. Çünkü bu hizmetlerin götürülme biçimi devletin yurttaşlarının insan haklarına duyduğu saygıyı gösterir.”


Tüm devletlerin vatandaşlarına vermek zorunda oldukları hizmetler arasında en zor olanın sosyal hizmet alanı olduğunu ifade eden Mehmet Seymen; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2.maddesi bile gençlerimizin yarın içinde yer alacakları alanın önemini tanımlamaktadır. Anayasamızda ifadesini bulan bu sosyal devlet, görev ve sorumluluklarını idare organları eliyle yerine getirir. Mülki idare; bakanlık emirlerinde sayılan korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülmesi gereken görev ve hizmetleri yürütmek için kurulmuş teşkilattır ve bu sosyal hizmet görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlar, gözetir ve denetler.” diye konuştu.

“Çocukların koruma altına alınmasında emeğim olduğu için onur duyuyorum”

Seyhan sözlerine şöyle devam etti:

“5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 6.maddesi diğer kurum, kuruluşlar ve kamu görevlilerine getirdiği yükümlülüğün yanında, vali ve kaymakamlara özel olarak bildirim yükümlülüğünü getirmiştir. Emek vermiş olmaktan her zaman onur duyduğum bir diğer yükümlülük de budur. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ve haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar, haklarında henüz mahkeme kararı alınmadan acilen sosyal hizmet kuruluşlarından birinin korunmasına alınması ihtiyacı görüldüğünde, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü marifetiyle, valinin onayını almak suretiyle mahkeme kararı alınıncaya kadar devlet koruması altına alınır. Aynı şekilde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun 3. maddesi de bu kanunda sayılan tedbirlere mülki idare amiri tarafından karar verileceğini hüküm altına almıştır. Kadına yönelik aile içi şiddetin etkin olarak önlenmesi amacıyla bu tedbir yetkisi acil hallerde kolluk amirlerine de verilmiştir. Kolluk amirleri derhal kadınla ilgili bu tedbiri alır ama takip eden ilk iş günü içerisinde kaymakamlara, valilere başvurulur.”

“Devletin yurttaşlarına karşı en önemli görev ve hizmet alanı sosyal hizmetlerdir”

Sosyal hizmetlerin sunumunda verilen hizmetin kolaylaştırılmasında mülki idare amirlerinin rolünün önemine değinen Seymen; “Bu özellikle gençlerin bilmesi gereken bir boyut. Bana göre demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğine sahip tüm devletlerde devletin yurttaşlarına karşı yürütmekle yükümlü olduğu en önemli görev ve hizmet alanı sosyal hizmetler alanıdır. Çünkü bu hizmetlerin götürülme biçimi devletin yurttaşlarının insan haklarına duyduğu saygıyı gösterir.” dedi.

“Görev mahallinizde daima devleti yanınıza almayı ihmal etmeyin”

Gelecekte sosyal hizmet alanında çalışacaklara tavsiyelerde bulunan Seyman; “Görev mahallinizde daima devleti yanınıza almayı ihmal etmeyin. Yürüteceğiniz görevler, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve desteği gerektiren görevler olduğu için, bu kurum ve kuruluşların size desteğini sağlayacak olan ildeki en büyük otorite vali, ilçede ise kaymakamlardır.” dedi.

“Görevinizin yasal hükümlerini öğrenin”

Disiplin ve soruşturma ilişkisine de değinen Seymen; “Yıllarca genç memur kardeşlerimizle, herhangi bir disiplin suçu işleme sebebiyle karşı karşıya kaldığımızda olayın farkında olmadıklarını, işlem yazılı olarak önlerine geldiğinde çok üzüldüklerini, hatta bir ceza ile sonuçlandığında kahrolduklarını, isyan ettiklerini görmüşlüğümüz oldu. Genç kardeşlerime tavsiyem, görevli olduğunuz alanı, görevinizi ve pozisyonunuzu düzenleyen yasal hükümleri öğrenin, göz ardı etmeyin. Bir devlet memuru 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun tüm hükümlerini bilmese de memur olma şartlarını düzenleyen hükmünü, devlet memurunun özlük haklarıyla ilgili hükümlerini, devlet memurlarının disipline ilişkin hükümlerini bilmeli. Çok değil toplasanız 8-10 madde eder. Bunları ara sıra da olsa şöyle bir göz gezdirip, gelecekte bir fiil sebebiyle ne ile karşılaşacaklarını bilmek durumundasınız. Bu bir disiplin ilişkisidir. Sonuçta içinde yer aldığınız, bir sınavla girdiğiniz, devletin takdir edip atadığı bir pozisyondasınız. Bundan sonra hayatınız kuralsız ve sorumsuz olarak sürecek değil ki. Bu hizmet ilişkisi sizi aynı zamanda bağlayan birtakım kurallarla sürecektir. Bu kurallara uymazsanız keyfilik olur ve birtakım suç fiilleri ortaya çıkar.” diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)