Yaşlı Bakımı Programı ve Avantajları…

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı programı, üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans eğitimi veren aday öğrencilerin ilgi gösterdiği geniş iş olanaklarına sahip bir program. Yaşlı Bakımı programından mezun olan öğrencilere “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı veriliyor.

Yaşlı Bakımı programı nedir?

Yaşlı Bakımı programında yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan, hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma ve boş zamanlarını üretken şekilde değerlendirme konularında yardımcı olacak elemanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yaşlı Bakımı programını kimler okumalı?

Bu programı tercih etmek isteyen adayların iletişim ve insan ilişkileri güçlü, empati kurabilme yeteneğine sahip, sabırlı, güler yüzlü, sevecen, karşısındakini anlayabilen, problem çözmeye odaklı kişiler olması gerekiyor.

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı programında alınan dersler neler?

Yaşlı Bakımı programının 2 yıllık ön lisans eğitiminde öğrencilere Temel Anatomi ve Fizyoloji, Temel Gerontoloji, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları, Beslenme İlkeleri, Temel Farmakoloji, Yaşlıda Kronik Hastalıklar, Meslek Etiği, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlıda Rehabilitasyon ve Sosyal Sorumluluk dersleri veriliyor.

Üsküdar Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programında Yaşlı Bakımı okuyan öğrenciler alanında uzman isimlerden aldığı eğitimi müfredatta bulunan zorunlu staj uygulaması sayesinde pekiştirme imkânı elde ediyor ve böylelikle sektöre hazır hale geliyor.

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı programı mezunları nerelerde çalışıyor?

Programdan mezun olan öğrenciler resmi veya özel hastanelerde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlara bağlı ilgili birimlerde çalışabiliyor.

Yaşlı Bakımı DGS ile nerelere geçiş yapabiliyor?

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümüne geçiş yapabiliyor.

Yaşlı Bakımı programının özel koşulu var mı?

Yaşlı Bakımı programında özel koşul bulunmuyor. Adayların, TYT’de yeterli puanı alması gerekiyor.