Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Yaşlı Bakımı Hakkında

Bireylerin Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedefleniyor

 Yaşlı Bakımı Programı Nedir?

Geriatrik (ileri yaş) Bakım Teknikerliği Programıyla; dünyada ve ülkemizde, tıbbın, teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmeleri sağlanmış ve yaşam süresi uzamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de genç nüfusun yanı sıra, yaşlı nüfusta da artış olmaktadır. Artan yaşlı nüfus, çözülmesi gereken birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır.
Giderek, geleneksel yapının bozulması, çekirdek aileye dönüş, yaşlıların yalnız kalma problemini ortaya çıkarmaktadır. Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve yaşlıların aile yanında kalmalarının güçleşmiş olması, bakım gereksinimlerini artırmaktadır. Yaşam süresinin uzaması ve yaşlıların bakım gereksinimlerinin artmış olması, uygulama boyutunda bakım hizmetlerini birebir yürütecek profesyonel ara eleman ihtiyacını yaratmaktadır.


Uygulamalı Derslerle Yetkin Uzmanlar Yetişiyor

 Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Programı ile yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip uzman sağlık teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yaşlı Bakımı Hizmetleri Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Program kapsamında teorik bilgilerin yanı sıra hastane, huzurevi, yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri, yaşlı gündüz merkezleri ve evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda uygulamalar da yapılmaktadır.

Yaşlı Bireylerin İhtiyacı Karşılanıyor

Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Hizmetleri Programında; yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirilmektedir.

Yaşlı Bakımı Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Öğretimimizin birinci yılında, Temel Anatomi ve Fizyoloji, Temel Gerontoloji, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I, Pozitif Psikoloji ve İletişim Bilimleri, Üniversite Kültürü I, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I, Beslenme İlkeleri, Temel Farmakoloji, Yaşlıda Kronik Hastalıklar I, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II,  Üniversite Kültürü II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II dersleri alınmaktadır. Öğretimimizin ikinci yılında, İlk Yardım, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III, Yaşlıda Kronik Hastalıklar II, Meslek Etiği, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları IV, Yaşlıda Rehabilitasyon, Sosyal Sorumluluk ve Yaz Stajı dersleri alınmaktadır.

Yaşlı Bakımı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezunlar; hospis ve yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlara bağlı ilgili birimlerde uzman gözetiminde çalışabilmektedir.

 Lisans öğrenimine devam etmek isteyenler yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde DGS sınavı ile lisans programlarına devam edebilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!