Sosyal Hizmet Programında Staj İmkânı Var mı?


Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler programı, üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans eğitimi veren aday öğrencilerin ilgi gösterdiği geniş iş olanaklarına sahip bir program. Sosyal Hizmet programından mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmet Teknikerleri” unvanı veriliyor.

Sosyal Hizmetler programı nedir?

Sosyal Hizmetler programında, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, donanımlı meslek profesyonelleri yetiştiriliyor.Sosyal Hizmet Uzmanlarının, toplumda hayatının sosyal alanında sıkıntı yaşayan bireylere, kendileri için sağlanan ve sahip oldukları imkânları en iyi şekilde kullanmalarına yardım etme konusunda sosyal eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütme gibi sorumlulukları bulunuyor. 

Sosyal Hizmetler programını kimler okumalı?

 Sosyal Hizmetler programını tercih edecek adayların öncelikle mesleği sevmesi, yapacağı işin zorluklarına katlanabilmeyi göze alması gerekiyor. Programı tercih edecek adayların iletişim ve insani ilişkilerinin güçlü, güler yüzlü, yardımlaşmayı seven, empati kurabilen, anlayışlı, problem çözmeye odaklı, ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerekiyor.

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler programında hangi dersler veriliyor?

Sosyal Hizmetler programında Sosyal Hizmete Giriş, Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Genel Hukuk, Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, Sosyal Sorunlar Yaşlılarla Sosyal Hizmet, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi, Antropolojiye Giriş, Sosyal Hizmette Görüşme ve İlke Teknikleri, Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Hizmet Etiği gibi teorik temelli dersler veriliyor. Bunun yanında Sosyal Hizmet Uygulamaları, İşaret Dili, gibi dersler de uygulamalı olarak gösteriliyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programında Sosyal Hizmetler okuyan öğrenciler alanında uzman isimlerden aldığı eğitimi müfredatta bulunan zorunlu staj uygulaması sayesinde edindiği bilgileri uygulayarak pekiştirme imkânı elde ediyor ve böylelikle sektöre hazır hale geliyor.

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler programı mezunları nerelerde çalışıyor?

 Programdan mezun olan öğrenciler Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı gibi birçok alanda çalışma imkânı bulunuyor.

Sosyal Hizmetler programı DGS ile nerelere geçiş yapabiliyor?

 Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümüne geçiş yapabiliyor.

Sosyal Hizmetler programının özel koşulu var mı?

 Sosyal Hizmetler programında özel koşul bulunmuyor. Adayların, TYT’de yeterli puanı alması gerekiyor.