Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sosyal Hizmetler Hakkında

Sosyal Hizmetler Programı, Bireylere En İyi Şekilde Yardımcı Olmayı Hedefliyor

 Sosyal Hizmetler Programı Nedir?

Sosyal Hizmetler; kurumları sosyal refah hizmetleri çerçevesinde, başta dezavantajlı gruplar (engelli, yaşlı vb.) olmak üzere; çocuk refahına, gençlik hizmetlerine, ailenin korunmasına, eğitim ve adalet vb. alanlarda sosyal refah hizmetlerinin sunulmasında bir araç görevi görmektedir. Bu aracın etkili ve etkin bir şekilde kullanılması için bilimsel düzeyde hizmet eğitimi almış meslek personellerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli bir oryantasyonudur. Bu bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile ve toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya çalışır. Sosyal Hizmet Mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.


Sosyal Hizmetler Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Programında; Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, Sosyal Sorunlar, Sosyal Hizmet Yönetimi, Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, Sosyal hizmet mevzuatı, Sosyolojiye giriş,  Psikolojiye Giriş vb. sosyal hizmetin kapsamına giren dersler verilmektedir.

Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilmektedir. Sosyal hizmet; anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir.

İlgilendiği konular: “Aile, kadın, grup, yaşlı, engelli, çocuk, birey, genç, toplum, sosyal adalet, sosyal politika, insan hakları vb.” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal Hizmetler Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Programı mezunları; Aile, çalışma  ve sosyal hizmetler bakanlığı’na bağlı sosyal hizmetler merkez ve taşra teşkilatlarında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, özel rehabilitasyon merkezlerinde, dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında,  Çocuk sitelerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde), Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri ve denetimli serbestlik bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda ve yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım birimlerinde çalışabilmektedir.

DGS ile Lisans Programlarına Geçiş Yapabilirsiniz

Mezunlar, Meslek Yüksekokulları Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!