Enerjide Yeni Atılım: Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde okutulan Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programı 2 yıllık ön lisans eğitimi veriyor. Programdan başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilere “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri” unvanı veriliyor.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programı nedir?

Ülkemizde açılması planlanan ve enerjide dışa bağımlılığın önüne geçecek bir atılım olan nükleer enerji bu alanda çalışacak profesyonellere duyulan ihtiyacı artıyor. Programda temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama prensipleri, radyasyonun biyolojik etkileri gibi teknik dersler alan öğrencilerin yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisine sahip nitelikli ve alanında uzman profesyoneller olması hedefleniyor.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programını kimler okumalı?Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programını tercih edecek adayların iletişim ve insan ilişkileri güçlü, yeniliklere ve öğrenmeye açık, teknoloji ve bu alandaki işlere ilgili, fen bilimlerine ilgili, analitik düşünebilen, anlık gelişen olaylara çözüm bulabilen, bireysel ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerekiyor.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programında okutulan dersler nelerdir?

Programda okuyan öğrencilere iki sene boyunca Genel Kimya, Temel Matematik, Temel Biyomekanik, Temel Elektrik, İlk Yardım, Radyasyon Fiziği, Nükleer Teknolojide Matematik, Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Temel Bilgi Teknolojileri, Radyasyon Güvenliği ve Uygulamaları, Radyasyon Ölçüm Yöntemleri,  Temel Elektronik, Nükleer Enerji Teknolojileri, Radyasyon Zırhlama İlkleri, Hızlandırıcı Fiziği, Endüstriyel Kontrol ve Motorlar, Sağlık Fiziği, Ulusal ve Uluslararası Nükleer Mevzuat, Reaktör Tepkisi ve İşletme, Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi gibi hem teorik hem de uygulamalı dersler veriliyor.

Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSMERA) bu alanda Türkiye’de bir ilk niteliği taşımakta ve birçok bilimsel yayın ve çalışma gerçekleştiriyor. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan bu programda, ÜSMERA ile iş birliği içerisinde olacak ve eğitim-öğretim kalitesini daha da yukarılara taşımayı hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği okuyan öğrenciler alanından uzman isimlerden aldıkları eğitimi zorunlu yaz stajı uygulaması sayesinde birebir uygulama imkânı elde ediyor ve sektöre dair bilgi ediniyor.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği mezunları nerelerde çalışıyor?

Programdan mezun olan öğrenciler, resmi ve özel hastanelerde, nükleer güç santralleri, radyoizotop üretim merkezleri, kalibrasyon firmaları, radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarda görev alabiliyor.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği DGS ile nerelere geçiş yapabiliyor?

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Enerji Sistemleri ve Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümüne geçiş yapabiliyor.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programının özel koşulu var mı?

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programında özel koşul aranmıyor. Adayların TYT’de 150 barajını geçmeleri gerekiyor.