Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir, Nerelerde Çalışır?

Kütüphane

Sosyal Hizmet bölümü, üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi veren aday öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor. Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı veriliyor.

Sosyal Hizmet Nedir?

Sosyal Hizmet bölümünde, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, donanımlı meslek profesyonelleri yetiştiriliyor.Sosyal Hizmet Uzmanlarının, toplumda hayatının sosyal alanında sıkıntı yaşayan bireylere, kendileri için sağlanan ve sahip oldukları imkânları en iyi şekilde kullanmalarına yardım etme konusunda sosyal eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütme gibi sorumlulukları bulunuyor.

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet bölümünü kimler okumalı?

Sosyal Hizmet bölümünü tercih edecek adayların iletişim ve insan ilişkilerinin güçlü, güler yüzlü, yardımlaşmayı seven, empati kurabilen, anlayışlı, problem çözmeye odaklı, ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerekiyor.

Sosyal Hizmet bölümünde okutulan dersler nelerdir?

Sosyal Hizmet bölümünde Sosyal Hizmete Giriş, Psikoloji, Felsefeye Giriş, Hukuka Giriş, İktisada Giriş, Sosyal Antropolojiye Giriş, Genel Sosyoloji, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Sosyal Psikoloji, Biyoistatistik, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri, Sosyal Hizmette Krize Müdahale, Adli Sosyal Hizmet, Yaşlılarla Sosyal Hizmet, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet gibi teorik temelli dersler veriliyor. Bunun yanında Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme Gözlem, Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Uygulama gibi dersler de uygulamalı olarak gösteriliyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri alanında uzman isimlerden aldığı eğitimi müfredatta bulunan zorunlu staj uygulaması sayesinde edindiği bilgileri uygulayarak pekiştirme imkânı elde ediyor, Öğrenciler staj uygulaması sayesinde sektöre hazır hale geliyor. Öğrenciler, staj uygulamalarını Üsküdar Üniversitesi bilim ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde yaparak pratik kazanıyor. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamasına olanak tanıyor.

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet bölümü mezunları nerelerde çalışıyor?

Bölümden mezun olan öğrenciler Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı gibi birçok alanda çalışabilme olanağı bulunuyor.  

Sosyal Hizmet bölümünün özel koşulu var mı?

Sosyal Hizmet bölümünde özel koşul bulunmuyor. Aday öğrencilerin Aday Yeterlilik Testi (AYT) sınavında yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü öğrencisi Emre Yakalı, bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.