Türk ve Güney Kore Gençlerinin “Sosyal Medya” Karşılaştırması

Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal

Koronavirüs döneminde sosyal medyada geçirilen süredeki artış dikkat çekiyor. Türkiye ve Güney Kore’de üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Araştırma ülkelere göre sosyal medya bağımlılığının farklılaştığını ortaya koydu. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı düşük seviyede bulunurken, Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı orta seviyeye yakın tespit edildi. Araştırmaya göre Türk öğrencilerin yüzde 86.3’ü aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleşiyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ile Güney Kore Chung-Ang University The Graduate School of Advanced Imaging Science Multimedya Bölümünden Dr. Man-Ki Moon, İstanbul ve Seul kentlerindeki 270 üniversite öğrencisi ile yürüttüğü araştırmada sosyal medya bağımlılığı ölçeği uyguladı. İki üniversitede yürütülen araştırmada ülkelere göre sosyal medya bağımlılığının farklılaştığı ortaya çıktı.

Seul gençleri daha çok sosyal medya bağımlısı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Ülke karşılaştırması yapılan araştırmada Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı Türkiye’dekilere göre daha yüksek düzeyde bulundu. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı az seviyede bulunurken, Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı orta seviyeye yakın tespit edildi” dedi.

Türklerin bağımlılığı düşük düzeyde 

Alt boyut, tekrarlama boyutu ve çatışma boyutlarında yapılan analizlerin sonuçlarına değinen Ünal, şunları söyledi: “Alt boyutlara göre yapılan analizlerde Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medyadan daha fazla duygusal destek aldığı ortaya çıktı. Buna göre Güney Kore’deki öğrencilerin yalnızlıklarını sosyal medya ile giderdikleri ve yaşamlarındaki olumsuzluklardan kaçmak için sosyal medyayı kullandıklarında onlara iyi geldiği sonucuna ulaşıldı. Tekrarlama boyutunda Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı düşük düzeyde bulunurken, Güney Kore’de orta seviyede tespit edildi.Sonuçlara göre Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya kullanım miktarını azaltmak isteyip başaramadığı, artan dozda kullanıma devam ettikleri sonucuna varılabilir. Bu durum Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin günlük sosyal medya kullanım miktarlarının Türkiye’deki öğrencilerden fazla olduğu sonucunu ortaya koydu.

Sosyal medya kullanımı yüzünden işlerini ihmal ediyorlar

Ayrıca çatışma boyutunda da Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin puanı yüksek bulundu. Sosyal medya bağımlılığı ölçeğindeki çatışma puanının yüksek olması; öğrencilerin sosyal medya kullanımları yüzünden işlerini, ders proje ve ödevlerini ihmal ettikleri, üretkenliklerinin azaldığı, başladıkları işleri zamanında bitiremedikleri, çevrelerindeki kişilerle çatışma halinde oldukları ve pek çok olumsuz sonuç yaşadıkları anlamına geliyor. Sosyal medya bağımlılığının bu denli sorunlara yol açması, diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi tedavi edilmesini gerektiriyor. Ülkemizde internet bağımlılığı klinikleri ayakta tedavi hizmeti sunarken, Güney Kore’de yatılı tedavi imkanları bulunuyor.”

Türk öğrencilerin yüzde 20’si devamlı çevrimiçi

Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sonuçlar doğrultusunda günlük sosyal medya kullanım süresinin sosyal medya bağımlılığını etkilediği söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Araştırmaya katılan Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 20’si ‘devamlı çevrimiçi’ olduklarını belirtirken, sosyal medyayı kullanmadıkları zamanlarda da çevrimiçi olduklarını belirtti. Bu durumun da orta seviyede meşguliyet bağımlılığı yarattığı ortaya çıktı.

Sonuçlara göre sosyal medya kullanmadıkları zamanlarda sosyal medyada bulunma düşüncelerinin zihinlerini meşgul ettiği, sosyal medyada ne olup bittiğini devamlı düşündükleri söylenebilir. Söz konusu sorunlar günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullanan öğrencilerde de tespit edildi. Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının günlük kullanım süresine göre farklılaşmadığı ortaya çıktı. Güney Kore’deki öğrencilerin yarısından fazlası günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullandıklarını belirtti.”

Seul gençleri orta seviyede bağımlı çıktı

Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya az bağımlı olduğunu vurgulayan Ünal, “Araştırma sonuçları şu an için çok tehlikeli bir bağımlılık sorununu ortaya koymuyor. Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının ise orta seviyeye yakın bulunması çok yüksek düzeyde bir tehlikeyi ortaya koymamakla birlikte Türkiye’deki öğrencilere göre daha fazla risk altında olduklarını gösteriyor” dedi.

Aileler ile online iletişimde Türk gençleri önde 

Gençlerin sosyal medya üzerinden aileleriyle iletişim kurup kurmadıkları sonucunu da değerlendiren Ünal, “Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 86.3’ü aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleştiğini bildirirken bu oran Güney Kore’de yüzde 64.2 oranında bulundu. Sosyal medya bağımlılığı açısından yapılan incelemede, aileleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Türkiye’deki üniversite öğrencilerinde meşguliyet ve duygu durum düzenleme boyutlarında anlamlı farklılaşma görüldü. Aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleşen gençlerin sosyal medya kullanım sürelerinin de fazla olduğu ve sosyal medyaya zihinsel meşguliyetlerinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Türkiye’deki üniversite öğrenci grubunda, sosyal medya üzerinden ailelerinden duygusal destek alan yüzde 86.3 oranında genç olduğu ortaya çıktı.  Güney Kore’de ise aileyle sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya göre zihinsel meşguliyet veya duygusal destek alma bağlamında sosyal medya bağımlılığının farklılaşmadığı görüldü” dedi.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)