Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Hakkında

Yeni öğrenci alınmayacaktır!

Yeni Medya ve Gazetecilik Çağımızın İletişim Modelini Öğretiyor


 Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Nedir?

Çağımıza damgasını vuran bilişim teknolojileri içerisinde gelişen internet insanlık için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. İnternetle birlikte iletişim ve medya alanında çok farklı yapısal ve işlevsel dönüşüm süreçleri başladı. Yazılı basın, görsel işitsel medya gibi ayrımlar ortadan kalkarak bütünleşik ve girift bir medya yapılanması ortaya çıktı. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü bu yeni durumla uyumlu biçimde program öğretim amaçlarını belirlemiştir:

  • Medya ve iletişim alanında yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurabilen,
  • Dijital içerik üretebilen ve yönetebilen, yeni medyanın etkileşimci ve katılımcı özelliklerini kullanabilen,
  • Gazetecilikte yeni medyanın sağladığı olanakları etkin biçimde kullanabilen,
  • Yeni medya okuryazarı niteliklerine sahip,
  • Mesleki etik değerlere uygun davranan,
  • Yeni medyanın ve gazeteciliğin toplumsal gelişmedeki rolünü kavrayan profesyoneller yetiştirmek.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünde öğrenciler, ilk iki yıl programdaki bütün dersleri zorunlu olarak almaktadır. Ders programı, fakültenin diğer bölümleriyle paralellik göstermektedir. Üçüncü sınıftan itibaren alan uygulamalı eğitim ağırlık kazanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenciler, ağırlıklı olarak seçmeli derslere yöneltilmektedir. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerine, kendi bölümleri dışında fakültenin diğer bölümlerinden de ilgi alanları, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda ders seçme imkânı sunulmaktadır.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?  

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunları, gazete, radyo, televizyon, internet gazeteciliği gibi medya sektörünün tüm alanlarında, kamu ve özel sektörde kurumsal iletişim birimlerinde sosyal medya uzmanı olarak görev yapabilmektedir. Reklam ve halkla ilişkiler birim ve ajanslarında sosyal medya yöneticisi olarak istihdam edilebilmektedir.

 


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!